Bläddra

Med samma möjligheter och på lika villkor : Normkreativ guide för förskolan

Kategorier: Förskolan Normer och attityder Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor

Med samma möjligheter och på lika villkor : Normkreativ guide för förskolan

Kategorier: Förskolan Normer och attityder Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor
Köp här

Boken guidar dig genom de sju diskrimineringsgrunderna och ger förslag på aktiviteter och åtgärder för att ge alla barn fler möjligheter. Frågor för reflektion och diskussion finns genomgående som stöd för att utveckla ett normkreativt förhållningssätt och skapa en samsyn på den egna förskolan. Boken är dessutom ett stöd i att göra planen mot kränkande behandling levande i vardagen.

Sagt om boken:

"Boken har ett enkelt och rakt upplägg och den ger en god bas för reflektioner över pedagogens egna förhållningssätt gentemot rådande normer och passar bra för blivande förskollärare men kan även användas i det etablerade arbetslaget som vill utmana normerna."
Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 1, 2024