Bläddra

Medbestämmandelagen : en kommentar. Del I, 1-32 §§

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Medbestämmandelagen : en kommentar. Del I, 1-32 §§

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Författarna kommenterar Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagkommentaren är nyskriven, aktuell och anknyter till relevant praxis. I Del 1 kommenteras paragraferna 1-32. Lagens resterande paragrafer kommer att behandlas i en andra del.