Bläddra

Medfödda alkoholskador hos barn : om FAS och FASD

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Funktionshinder: sociala aspekter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård Pediatrik Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor

Medfödda alkoholskador hos barn : om FAS och FASD

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Funktionshinder: sociala aspekter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård Pediatrik Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
En gravid kvinna som dricker alkohol utsätter inte nödvändigtvis sig själv för någon risk, men det innebär alltid en hög risk för fostret. Den här boken handlar om de medfödda alkoholskador barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser och kognitiva och beteendemässiga svårigheter.

Medfödda alkoholskador hos barn tar avstamp i diagnosen fetalt alkoholsyndrom (FAS) och paraplybegreppet fetala alkoholspektrumstörningar (FASD). Under senare år har forskning visat att skadeverkningarna efter alkoholexponering i fosterlivet är vanligare än man tidigare förstått och att många har mycket liten kunskap om området.

I boken beskrivs hur skadorna och svårigheterna kan yttra sig. De sträcker sig över ett brett område från inlärningsförmåga och minne till motorik och social kompetens och kan påverka stora delar av det vardagliga livet. Läsaren får även inblick i diagnostiseringsprocessen, i aktuell forskning som bedrivs på området och i hur alkoholen kan störa fosterutvecklingen. Genom ökad kunskap, förståelse och acceptans kan adekvat rehabilitering och rätt stöd ges och preventiva insatser sättas in.

Boken vänder sig både till yrkesverksamma inom vård, pedagogisk verksamhet eller socialtjänst och till studerande inom dessa utbildningar.

Författarna Jenny Rangmar, fil.dr i psykologi och forskare, och Ihsan Sarman, med.dr och pensionerad barnläkare, har i flera år bedrivit forskningsarbete på området alkohol och graviditet och arbetar nationellt och internationellt för att öka kunskapen och förståelsen för personer med alkoholrelaterade fosterskador.