Bläddra

Medling i vissa privaträttsliga tvister. Ds 2010:39

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Köp här

Medling i vissa privaträttsliga tvister. Ds 2010:39

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Köp här
Popularisera medling i tvister!

Innehåller förslag som syftar till att göra medling till en mer attraktiv tvistlösningsmetod. För att uppmuntra parter att använda medling föreslås att uppställda talefrister och preskriptionstider inte ska kunna löpa ut under pågående medling.

En helt ny lag föreslås för att genomföra EU:s direktiv 2008/52/EG om medling på privaträttens område. Lagen omfattar tvister som äger rum i Sverige, mellan parter hemmahörande i Sverige och inom EU med undantag för Danmark. Gäller såväl privat medling som medling vid domstol eller annan myndighet.
En medlingsöverenskommelse som ingåtts i ett domstolsmål eller skiljeförfarande kan stadfästas genom dom och blir därmed verkställbar. Detta gäller hyrestvister, familjerättsliga mål m.fl. ärenden.