Bläddra

Melankoliska fragment: Om essäfilm och tänkande

Kategorier: Film Konst Scenkonst och film
Köp här

Melankoliska fragment: Om essäfilm och tänkande

Kategorier: Film Konst Scenkonst och film
Köp här
"Denna bok är den andra delen av min konstnärliga doktors-avhandling i filmisk gestaltning. Den första delen består av en essäfilm, Melankoliska fragment (73 minuter). Genom att göra den ville jag undersöka hur en konstnärlig filmpraktik fungerar som ett tänkande. Vad innebär det att jag med hjälp av och genom den filmiska processen försöker generera ett tänkande? Och hur påverkar det den filmiska gestaltningen och uttrycket? Filmen i sig är att betrakta som ett svar på dessa frågor. Filmen iscensätter ett tänkande i och genom en konstnärlig process. Texterna i denna bok behandlar tillkomsten och arbetet med filmen, liksom min undersökning i film som tänkande." Patrik Eriksson