Bläddra
Sökresultat för ArtMonitor... Rensa filter?

av: Mårten Medbo

Kategorier: Keramik och glaskonst Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori
I rollen som verksam keramiker sedan 30 år, har Mårten Medbo alltid sett sig själv som en språklig utövare. Ibland mer medvetet, ibland mindre, men för honom är leran alltid ett sätt att kommunicera. Han menar att konsten är en språklig praktik och att det är hantverket som gör konsten tillgänglig och för att förstå…
Köp här

Isbn: 9789198242348

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Thomas Laurien

Kategorier: Konst Konstformer Textil konst
Vad är och gör shibori? Med rötter i japansk textil hantverkstradition är shibori idag ett internationellt paraplybegrepp för besläktade tekniker oavsett ursprung. Som teknik betraktad innebär shibori att konstnären på mekanisk väg skapar kompressioner i material vilka i kombination med färgnings- eller…
Köp här

Isbn: 9789198242287

Utgivningsår: 20160629

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Ariana Amacker

Kategorier: Konst
The dominant approach in design research is based on observations of how designers work. This approach limits the theoretical understanding of design practice to a reflective point of view, as the aesthetic experience that only occurs in the present cannot be accounted for by the same means. That is the assertion of…
Köp här

Isbn: 9789198242362

Utgivningsår: 20171004

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Fredrik Nyberg, Niclas Östlind

Kategorier: Konst
Konstens kunskap är en tvåspråkig antologi där tolv skribenter betraktar den konstnärliga forskningen genom den lins tolv olika konstnärliga doktorsavhandlingar framlagda vid Göteborgs universitet utgör. Knowledge of Art is a bilingual anthology in which twelve writers look at artistic research through the lens of…
Köp här

Isbn: 9789198517170

Utgivningsår: 20210901

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Lena O. Magnusson

Kategorier: Digital livsstil Digital-tv och mediacenter: användarguider Förskolan Informationsteknik Konst Konst: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad händer om treåringar i förskolan får använda digitalkameror? Lena O Magnusson undersöker frågan i avhandlingen Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. I den visar hon att barns fotografier synliggör andra aspekter av förskolan än vad som framträder i pedagogernas fotografier. Avhandlingen,…
Köp här

Isbn: 9789198242386

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Nicolas Cheng

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori
“In my research, I consider craft as a discipline that is extremely elastic in terms of propositions and positions. Today craft exists in a highly dynamic space — what I will refer to as the World Wide Workshop — and is essential for noticing, caring, mending and negotiating the complex relationships that…
Köp här

Isbn: 9789178336104

Utgivningsår: 20191108

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Monica Frick Alexandersson

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
The aim of this thesis is to critically scrutinize, identify and problematize discourses in music education within teacher education towards younger ages. The study explores how teaching practice and examinations in music are constructed, and what kind of strategies are used to handle the dilemmas that emerge in music…
Köp här

Isbn: 9789180092760

Utgivningsår: 20210317

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Martin Avila

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst
This book combines different literary, philosophical and theoretical discourses and traditions with experimental design in order to develop and articulate the concept of device. In this way and through design, it studies and speculates upon the interrelations of artefacts with human and nonhuman agents. In Devices. On…
Köp här

Isbn: 9789197999304

Utgivningsår: 20120420

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Bengt Olsson, Teresa Lesuik, Stephan Bladh, Geir Johansen, Susan Bruenger, Cliff Madsen, Jessica Napoles, Charlotte Frölich, Jere Humpreys, Eva G eorgii-Hemming, Frede V. Nielsen, Finn Holst, Sven-Erik Holgersen, Kristina Mariager Anderson, Anders Chami, Fredrik Pio, Kirsten Fink-Jensen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Proceedings of the Eight International Symposium held at Schaeffergarden, Copenhagen September 29 – October 1, 2005 ©.
Köp här

Isbn: 9789197591133

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: ArtMonitor Bok

Mediatyp: BC

av: Tina Kullenberg

Kategorier: Konst Musik
Tina Kullenberg has studied on the Arts Education doctoral programme (Music) at the Academy of Music and Drama, at the University of Gothenburg, and her dissertation project was conducted at the Centre for Educational Sciences and Teacher Research, a cross-Faculty research school, also at the University of Gothenburg.
Köp här

Isbn: 9789198171235

Utgivningsår: 20140901

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Katarina Wetter Edman

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Service design is an emerging design practice with an interdisciplinary heritage. Most previous research has been based on what service designers do, with little connection to more established service marketing/management research. The main purpose of this thesis is to contribute knowledge to the emerging service…
Köp här

Isbn: 9789197847773

Utgivningsår: 20110923

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Ulrika Wänström Lindh

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Former lighting research shows mainly how bright surfaces can give the impression of spaciousness. Ulrika Wänström Lindh shows in her thesis that lighting design is more complex than that. The thesis shows that the light distribution is a very effective tool to change the atmosphere of the room as well as the…
Köp här

Isbn: 9789197999328

Utgivningsår: 20121213

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Cecilia Jeppson

Kategorier: Konst Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Undervisning i specifika ämnen
Den typiska svenska kulturskoleeleven är en flicka som är född i Sverige och har välutbildade föräldrar. Har hon musikutövande föräldrar ökar chansen ytterligare för att hon är kulturskoleelev. Varför ser det ut så här och vad skulle kulturskolan kunna göra för att locka barn ur alla grupper i samma mån? Dessa och fler…
Köp här

Isbn: 9789178338320

Utgivningsår: 20200327

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Tidsskriften ArtMonitor är ett försök att bryta en tystnad. Den i Sverige nyligen etablerade konstnärliga forskningen saknar en återkommande publikation. ArtMonitor vill vara en tidsskrift för dokumentation, reflektion och dialog kring konstnärlig forskning. Det första numret av tidskriften ArtMonitor ägnas en…
Köp här

Isbn: 9789197591140

Utgivningsår: 20071201

Utgivare: ArtMonitor Tidskrift

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198171280

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Katarina A Karlsson

Finns det i Campions sånger med kvinnliga berättarjag kvalitéer i avseende på folklighet, humor och queer som kan användas när man framför sångerna för en nutida publik? Poeten/musikteoretikern/kompositören/läkaren Thomas Campion (1567-1620) publicerade 112 lutsånger, tio procent av dem hade kvinnliga berättarjag.…
Köp här

Isbn: 9789197847797

Utgivningsår: 20120401

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Utgiven av Bildkonstakademin, Helsingfors, Finland och Göteborgs universitet, ArtMonitor, Göteborg, Sverige 2005.
Köp här

Isbn: 9789515327437

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: ArtMonitor Bok

Mediatyp: BC

av: Marco Muñoz

Kategorier: Konst Konst: allmänt
This thesis, Infrafaces, is about interactivity and analyzes what is happening at the exact moment of contact and information exchange when two or more elements connect. The thesis consists of five essays intertwined with interactive works of art where the author was the subject of his own artistic research. It states…
Köp här

Isbn: 9789197999359

Utgivningsår: 20130901

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Annelies Vaneycken

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Kommersiell konst och design Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
“In the last thirty years, there has been an increased interest in supporting children’s participation in society, where the results of these practices may or may not have contributed to more democratic outcomes. In this thesis, I focus on the democratic character and potential of the ‘processes’…
Köp här

Isbn: 9789178338580

Utgivningsår: 20200514

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Introducing the catalogue for the contemporary art exhibition Talkin\\\’ Loud and Sayin\\\’ Something – Four perspectives of Artistic Research. A book that is a visual documentation of the exhibition, but at the same time a document of the research practices involved in the whole process. A catalogue…
Köp här

Isbn: 9789197775731

Utgivningsår: 20081001

Utgivare: ArtMonitor Tidskrift

Mediatyp: BC

av: Birgitta Nordström

Kategorier: Konst Konstformer Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden Textil konst
Begravningstextil i form av bårtäcken är en gammal tradition som under de senaste årtiondena fått förnyad aktualitet och Birgitta Nordströms arbete med att väva bårtäcken ligger till grund för hennes konstnärliga forskning. Genom vävningen och erfarenheter i samband med begravningar har tanken på en ny textil fötts, en…
Köp här

Isbn: 9789198242249

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Numret är helt och hållet ägnat sådant konstnärligt skrivande som inte är fiktion, kritik eller vetenskap, utan är intressanta prov på de nya former av essäskrivande som uppkommer i konstnärlig forskning. Här handlar det inte om texten som redskap för inspektion och kontroll av forskning och tänkande, utan om texter…
Köp här

Isbn: 9789197847513

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: ArtMonitor Tidskrift

Mediatyp: BF

av: David N.G. McCallum

Kategorier: Konst Konstformer Textil konst
The purpose of the research has been to explore the creative possibilities in applying strategies derived from the domain of digital media and glitch art to a range of processes in the domain of textiles—specifically weaving, knitting, bobbin lace—with particular attention to the role of notations and coding in both…
Köp här

Isbn: 9789178331390

Utgivningsår: 20180926

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Kim Hedås

Kategorier: Konst Musik
Linjer. Musikens rörelser – komposition i förändring är en avhandling som fokuserar på musikens relationer. Hur förhåller sig musik till det som inte är musik? Kim Hedås har arbetat med musikens rörliga, föränderliga förbindelser i en konstnärlig undersökning med musiken kopplad till fem teman: rörelse, identitet, tid,…
Köp här

Isbn: 9789197999366

Utgivningsår: 20131001

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Niklas Rudbäck

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning
The fundamental motivation for this research project is that listening is central to all musical activities, and that semiotic means for visualizing, representing, and conceptualizing music are central to educational endeavors aimed at developing trained listening. There is, however, a lack of research on how such…
Köp här

Isbn: 9789180090285

Utgivningsår: 20200929

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Politics of Magma Processes of renewal and change taking place in a landscape, the conflicts, the open and hidden agendas, the hopes and deceptions – in short the politics of magma constitute the field of creativity and knowledge of this issue. Contributors: Henric Benesch, Peter Ullmark, Ingrid Book, Carina…
Köp här

Isbn: 9789197775748

Utgivningsår: 20081201

Utgivare: ArtMonitor Tidskrift

Mediatyp: BF

av: Märtha Pastorek Gripson

Kategorier: Dans Genusvetenskap Grundskolan Konst Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Skolor Sociala grupper
Märtha Pastorek Gripson undersöker hur föreställningar om maskulinitet och femininitet, dans och skolpraktik samverkar och skapar villkor för elevers genussubjektivitet. I avhandlingen ingår två delstudier med delvis olika fokus. Den första diskuterar de villkor, normer och ideal elever möter och svarar mot i…
Köp här

Isbn: 9789198242263

Utgivningsår: 20161006

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Konstnärer, filmare, musiker, designers på jakt efter nya perspektiv? Ett begrepp i tiden landar i skymningen: Passionen för det reala? ?i?ek. Så det kan gå. Och kanske allt detta handlar om rum, nya rum, nya egna gamla rum? Och så mycket kreativitet, så mycket kritik, så många inspirerande bemödanden för att förhålla…
Köp här

Isbn: 9789197847520

Utgivningsår: 20101201

Utgivare: ArtMonitor Tidskrift

Mediatyp: BF

av: Åsa Stjerna

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konstformer Ljus-, ljud- och videokonst
This doctoral research explores the capacity of site-specific practices of sound installation to bring about transformation. It claims that in order to understand this capacity, we need to address the complexity of the transversal processes that make up artistic practices in this field, and understand that these…
Köp här

Isbn: 9789178332137

Utgivningsår: 20181120

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Marcus Jahnke

Kategorier: Konst Konst: allmänt
In recent years interest has grown in design’s contribution to innovation. However, up-close studies of the meeting between design practice and traditional companies are sill lacking. This may be one reason why rhetoric arguing the benefit of design is often related to innovation concepts that fail to capture tacit and…
Köp här

Isbn: 9789197999373

Utgivningsår: 20131101

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Joakim Andersson

Kategorier: Hantverk och handarbete Konst Konstformer Livsstil, hobby och fritid Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I denna avhandling står slöjdlärarens kommunikation i centrum. Genom olika typer av dokumentation och intervjuer analyseras och beskrivs slöjdlärares kommunikation när en handlingsburen kunskap förmedlas. Åtta olika kommunikationsformer identifieras och beskrivs. Vidare analys av de olika…
Köp här

Isbn: 9789180091947

Utgivningsår: 20210114

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:

In 2006 the artist Esther Shalev-Gerz created a relational art project in Bergsjön, Göteborg, Sweden. The project was unique in its ability to unite very different people, with different cultural origins and convictions around the idea of a Place of Art. This volume describes, analyses and documents the processes…
Köp här

Isbn: 9789197775809

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: ArtMonitor Tidskrift

Mediatyp: BF

av: Mats Rosengren

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Filosofen Ernst Cassirers (1876-1945) tankar om människan och hennes verk, om myt, språk, vetenskap, religion och teknologi är utgångspunkten för Mats Rosengrens essä De symboliska formernas praktiker. Essän bygger på en seminarieserie som Rosengren höll för forskande konstnärer vid konstnärliga fakulteten i Göteborg…
Köp här

Isbn: 9789197847612

Utgivningsår: 20101001

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Katarina A. Karlsson, Ulf Axberg, Gunilla Gårdfeldt, Christopher R. Wilson

Kategorier: Genusvetenskap Konst Musik Musikhistoria Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
This book is a documentation of the research project with the same title. The project was performed as a artistic research and included concerts and stagings, but also surveys that compared Early Modern love songs to ideations of verbal abuse in our own time. The borders between historical and present day were drawn…
Köp här

Isbn: 9789198517101

Utgivningsår: 20181218

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Annika Hellman

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Denna licentiatstudie har sin utgångspunkt i gymnasieelevers berättelser om medieundervisning och att vara elev, där videodagböcker använts som metod. Eleverna videofilmade dagböcker enskilt i skolan, där de berättade om sina erfarenheter och upplevelser med utgångspunkt i medieundervisningen. Videomaterialet…
Köp här

Isbn: 9789197999380

Utgivningsår: 20141101

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
There will always be those that slam on the brakes & say this is wrong… I ArtMonitor 6/2009 förs en diskussion om konstnärlig forskning bland annat utifrån utställningen och seminariet Talkin\’ Loud and Sayin\’ Something. Uställningen och tillhörande seminarier var en del av ELIAs (European…
Köp här

Isbn: 9789197775830

Utgivningsår: 20091001

Utgivare: ArtMonitor Tidskrift

Mediatyp: BF

av: Johan Petri

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
The dissertation The Rhythm of Thinking: Immanence and Ethics in Theater Performance is an artistic research project in the field of theater, with directing and theatrical composition and dramaturgy as its main points of focus. The critical exploration is based on the experience of conceptualizing and directing three…
Köp här

Isbn: 9789198242300

Utgivningsår: 20160909

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Mika Hannula

Kategorier: Fotografi Konst
Tell It like it is – Contemporary Photography and the Lure of the Real är en dialog mellan olika – filosofiska och konstnärliga diskurser på ett samma föränderliga tema: konstens och fotografiets verklighetsanspråk. Dialogen drivs fram av Mika Hannula och fyra mycket engagerade konstnärer: Mads Gamdrup, Annika von…
Köp här

Isbn: 9789197847636

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: ArtMonitor Bok

Mediatyp: BC

av: Marina Pereira Cyrino

Kategorier: Blåsinstrument Konst Musik Musikinstrument Musikvetenskap
“This doctoral research is structured by singular encounters, that happened between 2014 and 2018. Together with a series of collaborators, I have developed a critical and poetic methodology through what I call “mixture”, “contamination” and the practice of “un-goaling”, in which my “flutist-body-flute” relation…
Köp här

Isbn: 9789178333820

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC