Bläddra
Sökresultat för ArtMonitor... Rensa filter?
Kategorier: Konst Konst: allmänt
Konstens kunskap är en tvåspråkig antologi där tolv skribenter betraktar den konstnärliga forskningen genom den lins tolv olika konstnärliga doktorsavhandlingar framlagda vid Göteborgs universitet utgör. Knowledge of Art is a bilingual anthology in which twelve writers look at artistic research through the lens of…
Köp här

Isbn: 9789198517170

Utgivningsår:20210901

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Mårten Medbo

Kategorier: Keramik och glaskonst Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori
I rollen som verksam keramiker sedan 30 år, har Mårten Medbo alltid sett sig själv som en språklig utövare. Ibland mer medvetet, ibland mindre, men för honom är leran alltid ett sätt att kommunicera. Han menar att konsten är en språklig praktik och att det är hantverket som gör konsten tillgänglig och för att förstå…
Köp här

Isbn: 9789198242348

Utgivningsår:20170118

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Thomas Laurien

Kategorier: Konst Konstformer Textil konst
Vad är och gör shibori? Med rötter i japansk textil hantverkstradition är shibori idag ett internationellt paraplybegrepp för besläktade tekniker oavsett ursprung. Som teknik betraktad innebär shibori att konstnären på mekanisk väg skapar kompressioner i material vilka i kombination med färgnings- eller…
Köp här

Isbn: 9789198242287

Utgivningsår:20160629

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Ariana Amacker

Kategorier: Konst
The dominant approach in design research is based on observations of how designers work. This approach limits the theoretical understanding of design practice to a reflective point of view, as the aesthetic experience that only occurs in the present cannot be accounted for by the same means. That is the assertion of…
Köp här

Isbn: 9789198242362

Utgivningsår:20171004

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Lena O. Magnusson

Kategorier: Digital livsstil Digital-tv och mediacenter: användarguider Förskolan Informationsteknik Konst Konst: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad händer om treåringar i förskolan får använda digitalkameror? Lena O Magnusson undersöker frågan i avhandlingen Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. I den visar hon att barns fotografier synliggör andra aspekter av förskolan än vad som framträder i pedagogernas fotografier. Avhandlingen,…
Köp här

Isbn: 9789198242386

Utgivningsår:20171101

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Nicolas Cheng

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori
”In my research, I consider craft as a discipline that is extremely elastic in terms of propositions and positions. Today craft exists in a highly dynamic space — what I will refer to as the World Wide Workshop — and is essential for noticing, caring, mending and negotiating the complex relationships that…
Köp här

Isbn: 9789178336104

Utgivningsår:20191108

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Hedvig Jalhed

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer Opera
How can live-performed chamber operas be conceptualized as immersive games with interactive features? This artistic study has resulted in a sys¬tem model through which degrees of immersion may be generated and analyzed from physical, social, and psychical stimuli. A differentiation of immersive modes has been made…
Köp här

Isbn: 9789180096089

Utgivningsår:20220128

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Christian Wideberg

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Christian Wideberg undersöker i sin doktorsavhandling de ateljésamtal som i traditionen, såväl som i samtiden, har en stark ställning i utbildningen till bildkonstnärer. Boken erbjuder en schematisk översikt av ateljésamtalets historia, från skråsamhället till samtida universitetsprogram i Fri konst. Var är det dessa…
Köp här

Isbn: 9789197847759

Utgivningsår:20110610

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Monica Frick Alexandersson

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
The aim of this thesis is to critically scrutinize, identify and problematize discourses in music education within teacher education towards younger ages. The study explores how teaching practice and examinations in music are constructed, and what kind of strategies are used to handle the dilemmas that emerge in music…
Köp här

Isbn: 9789180092760

Utgivningsår:20210317

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Andjeas Ejiksson

Kategorier: Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: tv och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Television
Andjeas Ejiksson är konstnär verksam i Stockholm som i sin avhandling Television Without Frontiers söker betydelsen av public service i det samtida europeiska samhället. Boken kretsar kring en serie experimentella tv-sändningar som utforskade möjligheten att skapa en public service-kanal med räckvidd över hela…
Köp här

Isbn: 9789180092081

Utgivningsår:20210221

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Lars Wallsten

Kategorier: Fotografi Konst
I avhandlingen Anteckningar om spår utforskar Lars Wallsten vid Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet, frågan om fotografi som visuellt bevis. Han är den förste i landet som disputerat inom ämnet fotografisk gestaltning. Fotografiet som ett visuellt bevis har en lång historia. Det är fortfarande en brännande…
Köp här

Isbn: 9789197847735

Utgivningsår:20110527

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Emma Gyllerfelt

Kategorier: Hantverk och handarbete Livsstil, hobby och fritid Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Avhandlingen Slöjdundervisning med nyanlända elever – om multimodal interaktion och kommunikation i slöjdklassrum syftar till att identifiera och beskriva slöjdlärares och nyanlända elevers multimodala interaktion och kommunikation, och hur detta kommer till uttryck i slöjdundervisning och lärmiljön i slöjdklassrummet.…
Köp här

Isbn: 9789180691475

Utgivningsår:20230517

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Cecilia Björck

Kategorier: Konst Musik
Avhandlingens material utgörs av inspelade rundabordssamtal med personal och deltagare från fyra svenska musikprojekt som syftar till att öka antalet tjejer i pop och rock: ett projekt inom en ungdomsorganisation, en folkhögskolekurs, ett lokalt musikernätverk samt ett rock/popläger för unga tjejer. I avhandlingen…
Köp här

Isbn: 9789197847711

Utgivningsår:20110101

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Patrik Eriksson

Kategorier: Film Konst Scenkonst och film
”Denna bok är den andra delen av min konstnärliga doktors-avhandling i filmisk gestaltning. Den första delen består av en essäfilm, Melankoliska fragment (73 minuter). Genom att göra den ville jag undersöka hur en konstnärlig filmpraktik fungerar som ett tänkande. Vad innebär det att jag med hjälp av och genom…
Köp här

Isbn: 9789178335664

Utgivningsår:20190919

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Mika Hannula

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Utgiven av Konsthögskolan Valand, Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Art Monitor. Boken har tidigare utgivits på finska av Bildkonstakademin under titeln \”Kaikki tai ei mitään – kriittinen teoria, nykytaide ja visuaalinen kulttuuri\” (2003).
Köp här

Isbn: 9789197591102

Utgivningsår:20050101

Utgivare: ArtMonitor Bok

Mediatyp: BC

av:Sten Sandell

Kategorier: Konst Konst: allmänt
På insidan av tystnaden – en undersökning av soniska och prosodiska händelseförlopp. Hur kan jag med improviserad musik påverka samspelet mellan musik, rum och text? Syftet med detta projekt är att med improviserad musik kunna variera och förändra det musikaliska komponerandet i realtid utifrån förutsättningarna i…
Köp här

Isbn: 9789197999335

Utgivningsår:20130307

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Elisabeth Belgrano

I 1600-talets italienska operavärld utgjorde klago- och vansinnesscener en genre för sig. Dessa scener var ofta glansnummer i föreställningarna och de framfördes oftast av kvinnor. Den rena rösten, den kvinnliga sångerskan och hennes förmåga att smycka ut och ornamentera musiken var föremål för livlig debatt i dåtidens…
Köp här

Isbn: 9789197847742

Utgivningsår:20110601

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Ram Krishna Ranjan

Kategorier: Konst
This research explores how film practice, both as methodology and outcome of the inquiry can be mobilised to explore negotiated imaginations of the Bengal famine from a caste-subaltern perspective? The Bengal famine of 1943, in which nearly three million people died, was man-made. A multitude of factors led to the…
Köp här

Isbn: 9789180693813

Utgivningsår:20231101

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Andreas Gedin

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Jag hör röster överallt! – Step by Step, är en samling essäer som diskuterar det konstnärliga och curatoriska arbetet främst med utgångspunkt i den ryske filosofen Michail Bachtins (1875-1975) tänkande kring det dialogiska. I ljuset av Bachtins filosofi kanske dessa verksamheter inte bara överlappar varandra…
Köp här

Isbn: 9789197847728

Utgivningsår:20110101

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BB

av:Svein Erik Tandberg

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer
How do you improvise? How can you learn the art of improvisation? By considering these two questions this thesis aspires to make a contribution towards a greater understanding of what the production of improvised music actually involves. The organ has long traditions of being used to play improvised music and is the…
Köp här

Isbn: 9789197591188

Utgivningsår:20080101

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Per Högberg

Kategorier: Konst Musik Musikinstrument Tangentinstrument
Församlingen, organisten och orgeln Svenskar sjunger psalmer i kyrkan och har så gjort sedan reformationen. Traditionen är obruten, även om språk, melodier och framförandeformer har ändrats åtskilliga gånger under de fyrahundra år som gått. Hur församlingen, organisten och orgeln samverkar i gudstjänstsången, både…
Köp här

Isbn: 9789197999342

Utgivningsår:20130413

Utgivare: ArtMonitor Tidskrift

Mediatyp: BC

av:Helena Hansson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Kommersiell konst och design Konst Miljön
Sedan millennieskiftet har deltagande designers alltmer börjat engagera sig i samforskningsprocesser i den så kallade Globala Syd, med fokus på hållbar utveckling. Denna avhandling, vilken har ett metodfokus, syftar till att bidra till mer hållbara samarbeten där olika röster görs hörda. Samslöjd och samskrivning är…
Köp här

Isbn: 9789180094641

Utgivningsår:20210907

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Linda Holmer

Kategorier: Konst
Efteråt blir det märken. Kanske det är myggbett, säger Gud. Och vill smörja med salva. Då vet man att det är över. När världen sätts i gungning får barnen i berättelsen hjälp av boken, där sidan med händelsen som inte går att sätta ord på är utriven. Här finns också hål som till en början verkar leda in i en…
Köp här

Isbn: 9789198242102

Utgivningsår:20150401

Utgivare: ArtMonitor Bok

Mediatyp: BB

av:Maria Bania

Kategorier: Klassisk musik, konstmusik och orkestermusik Konst Musik Musik: stilar och genrer
Expressivity in musical performance has sparked increasing research interest over the last decades. Still, a musical performance is not always recognized as the complex, multi-sensorial and interactive artistic act it is. Musical performers often use metaphors as expressive tools, some of which derive from early…
Köp här

Isbn: 9789198517194

Utgivningsår:20231113

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Per Anders Nilsson

This thesis focuses on a set of digital musical instruments I have designed and developed with ensemble improvisation in mind. The intention is not to create a universal improvisational instrument, but rather to create a set of instruments which each realize one musical idea. My research addresses the meaning of…
Köp här

Isbn: 9789197847780

Utgivningsår:20111125

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Magda Mayas

Kategorier: Konst Musik Musikinstrument Musikvetenskap Piano Tangentinstrument
”This doctoral thesis presents how the orchestration of timbre is investigated from a performer’s perspective as means to “unfold” improvisational processes. It is grounded in my practice as a pianist in the realm of improvised music, in which I often use preparations and objects as extensions of the instrument.…
Köp här

Isbn: 9789178337224

Utgivningsår:20191205

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
We focus on the unmapped territories where the new researching practices – at the crossroads of art, philosophy and technology – perceive their own discursive and non discursive conditions of possibility: »Aktualität«, institutional requirements, creativity-on-demand, growth, mobility,…
Köp här

Isbn: 9789197591195

Utgivningsår:20080601

Utgivare: ArtMonitor Tidskrift

Mediatyp: BF

Köp här

Isbn: 9789198171211

Utgivningsår:20140523

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:André Alves

Kategorier: Konst Konst: allmänt
In this book, visual artist André Alves describes the artistic research project “A Never-Ending Thirst: Artistic Reforms to Neoliberal-Imperviousness”, conducted at HDK-Valand—University of Gothenburg (2016-2021). At the core of this project is the debate about the effects that capitalism has in the loss of sensitivity…
Köp här

Isbn: 9789180095280

Utgivningsår:20211025

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Katharina Dahlbäck

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Språk och musik – inlärning tillsammans ger mer! Barn som börjar skolan skiljer inte på olika ämnen utan använder flera sätt att kommunicera och uttrycka sig. Hur kan man ta vara på detta i en lärmiljö? Estetiska lärprocesser i skolan har debatterats flitigt de senaste åren. De estetiska ämnenas roll har varit…
Köp här

Isbn: 9789197847766

Utgivningsår:20111020

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Helena Kraff

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst
Avhandlingen grundar sig i tron att deltagande processer kan leda till positiv förändring för de som deltar, men tar samtidigt avstamp i en förståelse för den komplexitet som finns inbyggd i deltagande processer och hur det gör dem sårbara för misstag och orättvisa beskrivningar av deltagarna. I Exploring Pitfalls of…
Köp här

Isbn: 9789198242171

Utgivningsår:20180413

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Lena Ostendorf

Kategorier: Konst Musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lena Ostendorf, phD, född 1980 och uppvuxen i Oldenburg i norra Tyskland, kom till Sverige som 23-åring för att studera musik på Kävesta folkhögskola. Innan forskarutbildningen inom ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, studerade…
Köp här

Isbn: 9789180694391

Utgivningsår:20231110

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Martin Avila

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst
This book combines different literary, philosophical and theoretical discourses and traditions with experimental design in order to develop and articulate the concept of device. In this way and through design, it studies and speculates upon the interrelations of artefacts with human and nonhuman agents. In Devices. On…
Köp här

Isbn: 9789197999304

Utgivningsår:20120420

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Bengt Olsson, Teresa Lesuik, Stephan Bladh, Geir Johansen, Susan Bruenger, Cliff Madsen, Jessica Napoles, Charlotte Frölich, Jere Humpreys, Eva G eorgii-Hemming, Frede V. Nielsen, Finn Holst, Sven-Erik Holgersen, Kristina Mariager Anderson, Anders Chami, Fredrik Pio, Kirsten Fink-Jensen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Proceedings of the Eight International Symposium held at Schaeffergarden, Copenhagen September 29 – October 1, 2005 ©.
Köp här

Isbn: 9789197591133

Utgivningsår:20060101

Utgivare: ArtMonitor Bok

Mediatyp: BC

av:Tina Kullenberg

Kategorier: Konst Musik
Tina Kullenberg has studied on the Arts Education doctoral programme (Music) at the Academy of Music and Drama, at the University of Gothenburg, and her dissertation project was conducted at the Centre for Educational Sciences and Teacher Research, a cross-Faculty research school, also at the University of Gothenburg.
Köp här

Isbn: 9789198171235

Utgivningsår:20140901

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Eva la Cour

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Icke-grafisk konst Konst Konst: allmänt Konstformer Ljus-, ljud- och videokonst Miljön
Propelled by the acute ecological crisis this dissertation moves between artistic affinities and academic disciplines to craft an intervention into imaginaries of Svalbard as an Arctic place. Designed as an iterative set of artistic practice experiments with live editing, it seeks to demonstrate a Geo-Aesthetical…
Köp här

Isbn: 9789180096485

Utgivningsår:20220204

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Katarina Wetter Edman

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Service design is an emerging design practice with an interdisciplinary heritage. Most previous research has been based on what service designers do, with little connection to more established service marketing/management research. The main purpose of this thesis is to contribute knowledge to the emerging service…
Köp här

Isbn: 9789197847773

Utgivningsår:20110923

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Ulrika Wänström Lindh

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Former lighting research shows mainly how bright surfaces can give the impression of spaciousness. Ulrika Wänström Lindh shows in her thesis that lighting design is more complex than that. The thesis shows that the light distribution is a very effective tool to change the atmosphere of the room as well as the…
Köp här

Isbn: 9789197999328

Utgivningsår:20121213

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Cecilia Jeppson

Kategorier: Konst Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Undervisning i specifika ämnen
Den typiska svenska kulturskoleeleven är en flicka som är född i Sverige och har välutbildade föräldrar. Har hon musikutövande föräldrar ökar chansen ytterligare för att hon är kulturskoleelev. Varför ser det ut så här och vad skulle kulturskolan kunna göra för att locka barn ur alla grupper i samma mån? Dessa och fler…
Köp här

Isbn: 9789178338320

Utgivningsår:20200327

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC