Bläddra

Mellan hälsa och ohälsa : ett livsloppsperspektiv

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin

Mellan hälsa och ohälsa : ett livsloppsperspektiv

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här
Den här boken handlar om hälsa och ohälsa – och om de mångtydiga mellanrum som finns mellan dessa tillstånd. Människors erfarenheter av att få en viss sjukdom, eller att leva med en specifik sjukdom har fått allt större uppmärksamhet. Mindre intresse har hittills riktats mot hur individens liv över tid kan rymma olika tillstånd av hälsa och ohälsa. För en fördjupad förståelse av hälsans och ohälsans innebörder finns därför skäl att undersöka hur människor lever med både hälsa och ohälsa över livsloppet. I bokens kapitel presenteras studier av olika mellanrum mellan hälsa och ohälsa under skilda faser av livet. Utgångspunkten är ett livsloppsperspektiv som med hjälp av olika tidsbegrepp riktar sökarljuset mot tiden före och efter sjukdom liksom mot tiden emellan. Ljuset riktas också mot förväntningar på framtiden, och mot den tid som gått och tid kvar i livet – liksom mot den rådande tidsandan med dess syn på frisk eller sjuk. Avsikten är att därmed sätta in hälsan och ohälsan i det större sammanhang som utgörs av livsloppet som helhet. Mellan hälsa och ohälsa. Ett livsloppsperspektiv riktar sig främst till högskoleutbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap, liksom vård och omsorg samt till yrkesverksamma inom dessa områden – och till en intresserad allmänhet.