Bläddra

Mellan oss skapas världen : känslor och tankar om vår enda jord

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Diskriminering och jämlikhet Djur och samhälle Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor

Mellan oss skapas världen : känslor och tankar om vår enda jord

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Diskriminering och jämlikhet Djur och samhälle Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Det här är en bok som simmar mot strömmen men flyter med forsen. Som handlar mer om att lyssna än att sända. Att frigöra istället för att fängsla. Att förvilda istället för att konstruera burar, murar och reservat.

För ju mer vi kontrollerar desto omänskligare blir världen. Och ju mer vi tuktar det vilda desto hårdare manipuleras även människan. Utveckling har alltför ofta blivit synonymt med avveckling; av livet och av friheten.

Med den här boken vill författaren Stefan Strömberg öppna upp för nya samtal om gamla orättvisor. Det gör han genom att söka andra sätt att se på oss själva och vår omvärld. Genom att söka perspektiv, reflektera och ställa frågor.

Har naturen ett egenvärde? Hur behandlar vi de andra djuren, skogarna och haven som ryms på vår vackra planet? Hur är fred och frihet möjligt i en tid av upprustning och kommersialisering?

Vad skiljer medlen från målen och vad är meningen med livet om vi inte delar det med varandra och vågar mötas? 

Varje kapitel är sin egen essä, olika försök att resonera med samtiden, som kompletteras och fördjupas med texter av skribenten Nette Wermeld Enström. 

Helheten blir en bok som manar till kritiskt tänkande, solidaritet och möten mellan människor och djur.