Bläddra

Meningsfullt liv

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Meningsfullt liv

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Många har åtminstone någon gång ställt sig frågan vad meningen med livet är. För troende brukar svaret vara att sätta sin tilltro till Gud.

Men om Gud inte finns, kan det finnas en objektiv mening med våra liv? Vilken är i så fall denna mening? Borde vi hoppas på att Gud finns, eller vore det kanske bättre om en Gud med eget syfte med våra liv inte existerade?

Dessa existentiella frågor brottas Francis Jonbäck med i boken. I centrum står argumentet att livet bara kan vara meningsfullt om Gud finns, och två ateistiska svar på detta argument undersöks i detalj.  

Francis Jonbäck är doktor i religionsfilosofi och gymnasielärare i religion och filosofi. I sin forskning har han intresserad sig för filosofisk teologi, tro och vetandedebatten, ondskans problem och sekulära livsåskådningar. På Dialogos har han tidigare givit ut Meningslöst lidande (2018).