Bläddra

Meta Elektromekanik, faktabok, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen

Meta Elektromekanik, faktabok, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här
Meta Elektromekanik är ett läromedel för kursen Elektromekanik i ämnet Elektroteknik. 
Meta Elektromekanik, faktabok ger en bred översiktlig introduktion till grundläggande ellära, till vårt elsystem och elsäkerhet. Bredden i läromedlet är viktigt eftersom en stor del av eleverna går vidare på inriktningar där vissa delar av kursinnehållet inte återkommer.

I denna andra upplaga har nästan alla kapitel uppdaterats. Mer grundläggande ellära har varit återkommande önskemål från användare. Kapitel 2, Ellära, har därför utökats och förstärkts med grundläggande mätteknik. Här finns också ett nytt kapitel som handlar om arbete i de vanligaste byggmaterialen.

Till denna faktabok finns ett häfte med instuderingsuppgifter, Meta Elektromekanik, instuderingsuppgifter. Även detta har uppdaterats och finns i en andra upplaga. Facit för instuderingsuppgifterna finns i det digitala läromedlet, Meta Elektromekanik, digital, lärarlicens