Bläddra

av:Britt-Marie Ekbergh , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Boken Husbyggnadsprocessen vänder sig i första hand till elever på Bygg- och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnadsprocessen, såsom husbyggnadsmaterial och deras egenskaper, verktyg och maskiner, ritningar och arbetsbeskrivningar,…
Köp här

Isbn: 9789198497359

Utgivningsår:20190703

Utgivare: BokGym AB

Mediatyp: BE

av:Kenneth Lovén, Björn Citrohn

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Struktur Varje komponent i serien har en struktur som stöttar läraren i undervisningen där kapitelordningen fungerar som en arbetsgång från 7:an till 9:an. Varje kapitel är indelat i avsnitt där varje avsnitt motsvarar cirka en veckas arbete. Avsnitten börjar med lärandemål och ämnesspecifika begrepp och avslutas med…
Köp här

Isbn: 9789127458574

Utgivningsår:20220117

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Leif Blomquist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Meta Elinstallation är ett läromedel med speciellt fokus på gymnasiekursen elinstallationer i ämnet installationsteknik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter och digitalt läromedel.  Meta Elinstallation förmedlar de viktiga grunderna i att installera,…
Köp här

Isbn: 9789140668622

Utgivningsår:20120502

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Stefan Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Kommunikationsnät 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen med samma namn. Kommunikationsnät 1 Instuderingsuppgifter är ett häfte med uppgifter kopplade till den tryckta faktaboken. Läromedlet ger en gedigen introduktion till den del inom ämnet installationsteknik som behandlar installation av kabel-tv och…
Köp här

Isbn: 9789140687081

Utgivningsår:20150629

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Hans Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Skriven för kursplanen 2022Boken om teknik 4-6 i reviderad andra upplaga har nya inspirerande texter och uppgifter om digital teknik, programmering och internet, skriven helt i linje med kursplanen för 2022. Gör det svåra lättMed inspirerande texter, bilder och praktiska övningar förklarar Hans Persson svåra begrepp på…
Köp här

Isbn: 9789147144099

Utgivningsår:20211105

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Staffan Sjöberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
I grundboken till PULS Teknik-boken för årskurs 1-3 får eleverna upptäcka tekniken som finns runt omkring dem, hemma, i skolan och i olika fritidsaktiviteter. För att eleverna ska lära sig om hur tekniskt utvecklingsarbete kan gå till, finns det uppgifter både i grundboken och i arbetsboken där de får undersöka föremål…
Köp här

Isbn: 9789127422209

Utgivningsår:20140128

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Johnny Frid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Teknik 1 är ett basläromedel i teknik för gymnasiet, anpassat för Gy11. Läromedlet riktar sig till elever på TE. Arbetsboken innehåller såväl instuderingsuppgifter som mer fria, projektbaserade arbetsuppgifter. Här får eleverna också användbara sammanfattningar av faktabokens alla kapitel – ett bra…
Köp här

Isbn: 9789140674135

Utgivningsår:20110726

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Staffan Sjöberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
PULS Teknik ger en god grund för eleverna att utgå ifrån när de orienterar sig i en värld där ny teknik ständigt utvecklas. Det finns tydliga kopplingar mellan bokens innehåll och Lgr 11. Grundläggande förmågor som eleverna förväntas utveckla analyseras och exemplifieras. Genom att dessa förmågor ges en central…
Köp här

Isbn: 9789127416277

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Johnny Frid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna har TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. I lärarmaterialet finns kommentarer till…
Köp här

Isbn: 9789140695062

Utgivningsår:20170112

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Staffan Sjöberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Överallt finns teknik. Det kan vara en liten knapp, ett plåster, en cykel eller ett stort hus. Teknik hjälper människan i vardagen. När vi använder föremål av något slag handlar det nästan alltid om teknik. Om detta får dina elever lära sig i PULS Teknik 4-6. De får veta hur människan löser problem genom att uppfinna…
Köp här

Isbn: 9789127425491

Utgivningsår:20140405

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av:Hans Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Gör det svåra lätt Med inspirerande texter, bilder och praktiska övningar förklarar Hans Persson svåra begrepp på ett enkelt sätt. Här får eleverna skissa, konstruera och vara kreativa. Göra saker på riktigt.Enkelt språk, men rätt begreppMed ett enkelt språk och exempel hämtade ur vardagen, visar Hans Persson hur…
Köp här

Isbn: 9789147119455

Utgivningsår:20150709

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Hans Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Kartlägg elevernas teknikkunskaper utifrån kunskapskraven i Lgr22!I Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6 får eleverna möta övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i teknik i de reviderade kursplanerna. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns…
Köp här

Isbn: 9789147144136

Utgivningsår:20211201

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Staffan Sjöberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
I grundboken till PULS Teknik-boken för årskurs 1-3 får eleverna upptäcka tekniken som finns runt omkring dem, hemma, i skolan och i olika fritidsaktiviteter. För att eleverna ska lära sig om hur tekniskt utvecklingsarbete kan gå till, finns det uppgifter både i grundboken och i arbetsboken där de får undersöka föremål…
Köp här

Isbn: 9789127422193

Utgivningsår:20131115

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Stefan Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Kommunikationsnät 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen med samma namn. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter och digitalt läromedel.  Kommunikationsnät 1 ger en gedigen introduktion till den del inom ämnet installationsteknik som behandlar…
Köp här

Isbn: 9789140679000

Utgivningsår:20150327

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Markus Andersson, Mats Andersson, Nils Etzler

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Läromedel: studiehandledningar och handböcker Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Gymnasiearbetet – en handbok är en praktisk handbok som har sin utgångspunkt i vetenskapsteorin. Dina elever får både teoretisk kunskap och stöd att steg för steg genomföra sitt gymnasiearbete. Boken kan användas av eleverna på egen hand och som kursbok i klassrummet. Handboken finns i två olika versioner.…
Köp här

Isbn: 9789127455306

Utgivningsår:20190806

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Jörgen Johnsson, Johnny Frid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Meta Energiteknik 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen energiteknik 1. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel, elevwebb och lärarwebb.  Användningen av energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle.…
Köp här

Isbn: 9789151106731

Utgivningsår:20210810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Hans Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Öva så att det svåra blir lättMed inspirerande texter, bilder och praktiska övningar förklarar Hans Persson svåra begrepp på ett enkelt sätt. Här får eleverna skissa, konstruera och vara kreativa. I arbetsboken befästs kunskaperna. I Boken om teknik 4-6 Arbetsbok får mellanstadieeleverna möjlighet att repetera, befästa…
Köp här

Isbn: 9789147119462

Utgivningsår:20160111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Hans Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Kartlägg elevernas teknikkunskaper! I Tummen upp! får eleverna möta uppgifter där de får visa sina kunskaper och bedömas i förhållande till de olika kunskapskraven – i andra upplagan i enlighet med Lgr22.Läs merLäroplanen är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska…
Köp här

Isbn: 9789147119851

Utgivningsår:20160127

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Hans Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Öva så att det svåra blir lätt Med inspirerande texter, bilder och praktiska övningar förklarar Hans Persson svåra begrepp på ett enkelt sätt. Här får eleverna skissa, konstruera och vara kreativa. I arbetsboken befästs kunskaperna. I arbetsboken får eleverna möjlighet att repetera, befästa och fördjupa sina kunskaper…
Köp här

Isbn: 9789147144266

Utgivningsår:20211108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Johnny Frid, Fridha Henderson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Teknik 1, upplaga 2 är ett basläromedel för gymnasiet som är anpassat till ämnesplanen för kursen Teknik 1. Läromedlet riktar sig till elever på TE. Denna andra upplaga har uppdaterats med nya texter, bilder och illustrationer. Det finns även ett helt nytt kapitel…
Köp här

Isbn: 9789151108742

Utgivningsår:20220811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Staffan Sjöberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I grundboken till PULS Teknik-boken för årskurs 1-3 får eleverna upptäcka tekniken som finns runt omkring dem, hemma, i skolan och i olika fritidsaktiviteter. För att eleverna ska lära sig om hur tekniskt utvecklingsarbete kan gå till, finns det uppgifter både i grundboken och i arbetsboken där de får undersöka föremål…
Köp här

Isbn: 9789127422216

Utgivningsår:20140808

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av:Staffan Sjöberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Överallt finns teknik. Det kan vara en liten knapp, ett plåster, en cykel eller ett stort hus. Teknik hjälper människan i vardagen. När vi använder föremål av något slag handlar det nästan alltid om teknik. Om detta får dina elever lära sig i PULS Teknik 4-6. De får veta hur människan löser problem genom att uppfinna…
Köp här

Isbn: 9789127425484

Utgivningsår:20140109

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Jörgen Johnsson, Johnny Frid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Meta Energiteknik 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen energiteknik 1. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel, elevwebb och lärarwebb.  Användningen av energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle.…
Köp här

Isbn: 9789151106724

Utgivningsår:20210818

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Staffan Sjöberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Överallt finns teknik. Det kan vara en liten knapp, ett plåster, en cykel eller ett stort hus. Teknik hjälper människan i vardagen. När vi använder föremål av något slag handlar det nästan alltid om teknik. Om detta får dina elever lära sig i PULS Teknik 4-6. De får veta hur människan löser problem genom att uppfinna…
Köp här

Isbn: 9789127425477

Utgivningsår:20130716

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Marie Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
PULS Ordkollen NO och Teknik består av ordförklaringar till ord och begrepp som hittas i PULS-böckerna Biologi Människan, Biologi Naturen, Fysik och kemi och Teknik. Materialet består av kopieringsunderlag indelade i de kapitelrubriker som finns i grundböckerna. De innehåller ord sorterade i bokstavsordning, en enkel…
Köp här

Isbn: 9789127449879

Utgivningsår:20171209

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av:Johnny Häger, Peter Lindström, Johan Warell

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Ett modernt läromedel som ger dig alla redskap att fördjupa kunskaperna i teknikämnet i klassen. Med Teknik 7-9 kan du väcka elevernas nyfikenhet kring tekniska lösningar och teknikens betydelse för samhällsutvecklingen. Förutom temaområden, såsom teknikens roll i naturen, samhället och vardagslivet, behandlas även…
Köp här

Isbn: 9789188423795

Utgivningsår:20230807

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BB

av:Johnny Frid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Meta Elinstallation är ett läromedel med speciellt fokus på gymnasiekursen elinstallationer i ämnet installationsteknik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter och digitalt läromedel. Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter består av uppgifter och…
Köp här

Isbn: 9789140686282

Utgivningsår:20131105

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789140696472

Utgivningsår:20170112

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Johnny Frid, Fridha Henderson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Teknik 1 Arbetsbok, upplaga 2 är en omarbetad del av ett basläromedel för gymnasiet och är anpassat till ämnesplanen för teknik, kurs 1. Läromedlet riktar sig till elever på TE. Denna andra upplaga innehåller det mesta som föregående upplaga men har uppdaterats…
Köp här

Isbn: 9789151109312

Utgivningsår:20221019

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Maria Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
PULS Teknik 1-3, andra upplagan är uppdaterad, moderniserad och anpassad till Lgr 22. Omslaget är i mjukt hårdband, så kallat flexiband, för lång hållbarhet. Grundbok Digitalbok Grundboken finns i digital version med inläst text. Vid köp av lärarwebben ingår åtkomst till Grundbok Digital för en användare, så att…
Köp här

Isbn: 9789127463851

Utgivningsår:20230502

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Johnny Frid, Fridha Henderson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Titano sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle. För att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i ämnet innehåller Titano kontrollfrågor, fördjupande frågor och diskussionsfrågor.…
Köp här

Isbn: 9789151109923

Utgivningsår:20230525

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Höstterminen 2020 införs nya kurser för inriktning personbil. De två programgemensamma kurserna i årskurs 1 förändras inte. De nya kurserna ska börja användas av elever på inriktning personbil som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020.  PbT Service och underhållsteknik P innehåller den praktiska delen av…
Köp här

Isbn: 9789151104270

Utgivningsår:20200807

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789151110202

Utgivningsår:20230609

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Maria Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
PULS Teknik 1-3, andra upplagan är uppdaterad, moderniserad och anpassad till Lgr 22. Omslaget är i mjukt hårdband, så kallat flexiband, för lång hållbarhet. Grundbok Digitalbok Grundboken finns i digital version med inläst text. Vid köp av lärarwebben ingår åtkomst till Grundbok Digital för en användare, så att…
Köp här

Isbn: 9789127463868

Utgivningsår:20230915

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE