Bläddra

Meta Energiteknik 1, instuderingsuppgifter, 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här

Meta Energiteknik 1, instuderingsuppgifter, 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här
Meta Energiteknik 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen energiteknik 1. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel, elevwebb och lärarwebb. 

Användningen av energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle. Meta Energiteknik 1 ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt industriellt och naturvetenskapligt perspektiv. Läromedlet ger eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet.

I andra upplagan finns fyra nyskrivna kapitel; Transport av elenergi – vårt elnät, Småskalig energiproduktion, Lagring av energi samt Riskhantering och arbetsmiljö. Dessa kapitel har lagts till för att ge boken en ytterligare bredd och fördjupning, i ett ämne i stor förändring.

Även övriga kapitel har uppdaterats, breddats och fördjupats för att eleven ska få en inblick i ett modernt energisystem och även förstå gränslandet strax utanför. Boken har flera exempel på kopplingar till bland annat automation, fordonsteknik, laddinfrastruktur, dator- och kommunikationsteknik, arbetsmiljö, riskhantering med mera.

Meta Energiteknik 1, Instuderingsuppgifter innehåller uppgifter kopplade till faktaboken Meta Energiteknik 1, faktabok

Meta Energiteknik 1 Instuderingsuppgifter i korthet:
• består av uppgifter kopplade till faktaboken
• ger en bred introduktion i ämnet energiteknik
• bidrar till teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem