Bläddra

Metodbok för medievetenskap

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Metodbok för medievetenskap

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Metodbok för medievetenskap är en introduktion till forskningsmetoder inom medieområdet. Boken ger en bra grund för att man ska kunna förstå, och ha ett kritiskt förhållningssätt till, metoder inom medievetenskap. Både metoder som är specifika för medievetenskap och metoder som används inom andra humanistiska och samhällsvetenskapliga områden presenteras.

Läs mer
Författarna tar också upp de vetenskapsteoretiska frågeställningar som är relevanta.

Om författarna
Författarna är verksamma vid Institutt for medievetenskap vid Universitetet i Bergen.