Bläddra

Metodhandbok för rektorer –

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Metodhandbok för rektorer –

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Rektorskap handlar i stor utsträckning om att genomföra utvecklingsprocesser till barns och elevers bästa. En förutsättning för att kunna axla denna roll är att rektorer och andra skolutvecklare förfogar över och använder sig av relevanta metodiska verktyg. I Metodhandbok för rektorer behandlas ett flertal metoder för utvecklingsarbete. De vilar på olika teoretiska perspektiv och kan med fördel användas i skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. Metoderna sätter fokus på interna organisationskulturer samt externa verksamhetsuppdrag. Bokens innehåll är bearbetat och uppdaterat, dessutom har två nya kapitel tillförts. Metodhandboken riktar sig till verksamma rektorer och övriga med utvecklingsansvar på såväl skol- som huvudmannanivå. Boken är också anpassad för att kunna användas inom det statligt reglerade Rektorsprogrammet.