Bläddra

MI – Motiverande samtal för skolan

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Pedagogik Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap

MI – Motiverande samtal för skolan

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Pedagogik Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad rådgivningsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. Metoden går ut på att hjälpa personen att ta kontroll över sitt eget liv. Eftersom MI ger skolpersonalen ett effektivt verktyg för att utföra sitt arbete motverkar metoden även stress bland medarbetarna.

I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas. Boken innehåller en mängd exempel och citat ur skolans värld.

MI har många olika användningsområden inom skolan, till exempel som hjälpmedel vid:
• Samtal om skolmotivation
• Hälsosamtal om levnadsvanor
• Utvecklingssamtal
• Elevvårdskonferenser
• Samtal med föräldrar
• Studie- och yrkesvägledning
• Konsultation och handledning.

Användningen av MI som metod i skolan stöds av Statens folkhälsoinstitut.

Om författaren
Barbro Holm Ivarsson är leg. psykolog och expert på dels tobaksavvänjning, dels motiverande samtal. Hon är en efterfrågad utbildare och föredragshållare och har skrivit flera böcker och manualer om MI. Läs mer på www.barbroivarsson.se

Sagt om boken
”Bemötande är en framgångsfaktor i skolans värld. Det här behöver all personal ha.”
Thor Fossland, rektor

”Jag har förändrat hela mitt tänk som lärare och det har blivit mycket roligare att jobba.”
Anna Hjärne, lärare

”Jag märkte stor skillnad direkt. Vi har fått verktyg att jobba med ungdomarna på ett helt annat sätt som verkligen fungerar.”
Ingemo Backenius, skolsköterska