Bläddra

MI – Motiverande samtal i mödra- och barnhälsovården

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Interpersonal communication & skills Medicin och omvårdnad Mödravård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

MI – Motiverande samtal i mödra- och barnhälsovården

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Interpersonal communication & skills Medicin och omvårdnad Mödravård Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Motiverande samtal – hjälpsam samtalsstil och förhållningssätt i mödra- och barnhälsovården

”Den bok du håller i din hand är ett ovanligt gott exempel på hur MI flexibelt kan anpassas och bidra till ökad kvalitet i vardagsarbetet. […] Författarna ger oss den kunskap och förståelse vi behöver, beskriver de färdigheter som kan tränas och ger oss ett stort antal goda exempel på hur MI kan bidra till effektfulla möten på ett särskilt angeläget verksamhetsfält.”
Ur bokens förord av Christina Näsholm, psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, MINT-certifierad MI-tränare, utbildare och handledare inom MI och medlem av MINT.

Samtal är centralt i arbetet för all personal inom mödra- och barnhälsovården och kan göra skillnad på många olika vis för dem vi möter. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsstil och ett förhållningssätt som kan underlätta i dessa viktiga möten. Förhållningssättet är personcentrerat och hjälper oss att bättre förstå den andra, förmedla acceptans, medkänsla och empati samt stärka personen i en ofta omvälvande och händelserik period i livet. Med den vägledande samtalsstilen kan vi ”skruva” lite på samtalen, göra dem mer effektfulla – särskilt när de ska handla om motivation till förändring.

Den här boken ger kunskap om MI och visar konkret hur det kan tillämpas på ett sätt som är hjälpsamt inte bara för dem vi möter utan också för oss själva. Författarna utgår från vanliga situationer och utmaningar i arbetsvardagen där samtalen kan handla om allt från graviditet, fosterdiagnostik, förlossning, kost, vikt, fysisk aktivitet och nikotinanvändning till amning, tillväxt, vaccinationer och skärmtid. Innehållet grundar sig på forskning, beprövade metoder och erfarenhet. Här finns också både längre och kortare samtalsexempel som kan fungera som inspiration och stöd i arbetet, oavsett förkunskap och tidigare erfarenhet av MI.

Författarna, båda medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och MINT-certifierade MI-tränare, har gedigen och mångårig erfarenhet av att utbilda i MI såväl som att använda MI i praktiken.

Ann-Sofie Eriksson är auktoriserad socionom, förskollärare och MI-författare. Hon utbildar och handleder personal och ledare inom både regional och kommunal verksamhet i MI.

Sofia Trygg Lycke är barnsjuksköterska, steg 1-utbildad terapeut med inriktning barn och ungdom samt compassionfokuserad terapi, MI-författare och författare till En viktig bok om övervikt (Gothia Kompetens, 2016). Hon utbildar i MI på Karolinska Institutet och personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa och äldreomsorg samt anlitas som reguljär kursledare i MI för barnhälsovården i Region Stockholm.