Bläddra

MI – Motiverande samtal i tandvården

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Utgått

MI – Motiverande samtal i tandvården

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Utgått

Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Metoden är evidensbaserad och används på hela livsstilsområdet samt rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

I boken Motiverande samtal i tandvården – mat och dryck, munhygien, fluor, tobak beskrivs metoden på ett enkelt sätt och hur den kan tillämpas i tandvården. Boken innehåller många tydliga exempel på MI-samtal om: karies, parodontit, munhygien, mat, dryck och tobaksbruk. Läsaren får en förståelse för metoden och kan direkt tillämpa delar av den. Med MI ökar tillfredsställelsen med samtalen bland både patienter och tandvårdspersonal.

Boken vänder sig till olika personalkategorier i tandvården, t.ex. profylaxtandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Den används i odontologiska grundutbildningar samt vid efterutbildning i motiverande samtal.

Denna tredje upplaga innehåller ett helt nytt kapitel om samtal med personer som har svårt att förstå och kommunicera. Dessutom har övrigt innehåll uppdaterats.

Om författarna
De två författarna har båda stor erfarenhet av motiverande samtal som utbildare, behandlare och skribenter: Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog och Karin Sjögren, leg. tandläkare och odont. dr. Båda är medlemmar av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Sagt om boken
Lättläst och entusiasmerande! Bra struktur med förklarade typsamtal. Det korta samtalet är viktigt för oss.
Håkan Lönnbark, tandläkare

Boken är lättläst, strukturerad, pedagogisk. Så ska MI fungera i tandvården!
Therese Sundbye, tandhygienist

Den är lätt att ta till sig och det finns många bra fallbeskrivningar. En praktisk bok att rekommendera inom tandvården!
Elisabeth Olofsson-Öberg, tandläkare