Bläddra

MI som samtalsmetod och förhållningssätt : motiverande samtal i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

MI som samtalsmetod och förhållningssätt : motiverande samtal i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

I den här konkreta boken, med många praktiska exempel, beskrivs de centrala beståndsdelarna i MI och hur samtalsmetoden kan användas i förskolans verksamhet. Genom MI kan pedagogerna hämta fram barns och föräldrars styrkor och även bidra med egen yrkeskunskap. Boken tar också upp hur vi kan samtala om det som kan upplevas känsligt och samtidigt behålla en samarbetsinriktad relation. 

Med MI som förhållningssätt kan pedagoger möta barn och föräldrar, och även kollegor, med en utforskande samtalsstil som präglas av acceptans, medkänsla och empati.

Boken sig främst till yrkesverksamma i förskolan och pedagogisk omsorg – förskollärare, barnskötare, förskolechefer, dagbarnvårdare – men också till studerande vid förskollärarutbildningen.

Författaren Ann-Sofie Eriksson är leg förskollärare, auktoriserad socionom och utbildare i motiverande samtal – MI, medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Hon har under många använt sig av MI i sin praktiska utövning som socionom.

Sofia Trygg Lycke om boken
"Sedan 2012 har jag varit kursansvarig vid Barnhälsovården i Stockholms läns landsting i Motiverande Samtal, MI. Detta år (2018) använde vi ”MI som samtalsmetod och förhållningssätt, motiverande samtal i förskolan” som kurslitteratur. Det föll mycket väl ut och är något vi vill fortsätta med. Se citat av deltagare nedan: 

»Det kändes lite tungt att få instruktionen att behöva läsa hela boken före kurs men sen när jag slog upp den och började gick det så lätt, den var så intressant och lätt att ta till sig.«

»Det kändes helt relevant för oss och så skönt att få föräldraperspektivet.« 

»Jag tyckte om alla exempel, den var lätt att ta till sig.« 

Så boken ger jag högsta betyg. Den är relevant för alla som möter föräldrar i samtal."

Sofia Trygg Lycke är specialistsjuksköterska i barn- och ungdomsmedicin och steg 1-utbildad psykoterapeut med barn- och ungdomsinriktning. Hon är även lärare och författare i motiverande samtal, MI.