Bläddra

Migration och språklig mångfald : bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Migration, immigration och emigration Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Köp här

Migration och språklig mångfald : bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Migration, immigration och emigration Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Köp här