Bläddra

Mikroekonomi och makroekonomi (paket) – – paket för grundkursen i nationalekonomi I

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Mikroekonomi Nationalekonomi
Köp här

Mikroekonomi och makroekonomi (paket) – – paket för grundkursen i nationalekonomi I

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Mikroekonomi Nationalekonomi
Köp här

Mikroekonomi introducerar ämnet mikroekonomi på ett pedagogiskt och illustrativt sätt. Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar sina konsumtionsbeslut. Till detta kopplas hur företag fattar sina produktionsbeslut, det vill säga vad som ska produceras och hur det produceras.

Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter.