Bläddra

Mikroekonomi och makroekonomi (paket) – – paket för grundkursen i nationalekonomi II

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Mikroekonomi Nationalekonomi
Köp här

Mikroekonomi och makroekonomi (paket) – – paket för grundkursen i nationalekonomi II

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Mikroekonomi Nationalekonomi
Köp här

Makroekonomi (bok + digital produkt)
En lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt – analyseras utifrån den lilla öppna ekonomins perspektiv.

Modern mikroekonomi

Den här boken ger en pedagogisk och detaljerad genomgång av den mikroekonomi som varit nationalekonomins kärna under snart 100 år: utbud och efterfrågan, nyttoteori och vinstmaximering. Men författarna sätter också in teorin i ett större sammanhang, där institutioner, beteendeekonomi och politik beaktas och analyseras. Målet är att skapa förståelse för hur marknadsekonomin fungerar, men även att ge läsaren verktyg för att analysera statens roll i samhället och vilka institutioner som krävs för att en fungerande marknadsekonomi ska uppstå.