Bläddra

Mina förmåner

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Mina förmåner

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd samt redogör kortfattat för bland annat: förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare lön och olika slags ersättningar, till exempel vid övertidsarbete ledighetsförmåner vid föräldraledighet, sjukdom, semester med mera avtalsförsäkringar pensioner fackliga organisationer