Bläddra

Mindre folk – mer kyrka? : möjligheter för Svenska kyrkan i en postkristen tid

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Mindre folk – mer kyrka? : möjligheter för Svenska kyrkan i en postkristen tid

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Efter tusen år som majoritetskyrka får nu Svenska kyrkan ställa om till ett liv som minoritetskyrka. Det förändrar inte kyrkans uppdrag, men förutsättningarna förändras. Det blir mindre folk. Vad händer med Svenska i Svenska kyrkan när de flesta ställt sig utanför? Kan det bli mer kyrka i tjänst för världen? I denna rapport bidrar forskare och reflekterande praktiker med olika perspektiv på Svenska kyrkans framtid.
Vad framträder när församlingen sätts i fokus? Brännpunkter där framtiden formas. Det mångtydiga begreppet minoritet . Förslag på teologiska verktyg för folkkyrka i förändring.

Mindre folk mer kyrka? Möjligheter för Svenska kyrkan i en postkristen tid Stiftelsen Sverige och kristen tro; skriftserien 28