Bläddra

Modellskolan : en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Modellskolan : en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Skolutvecklingsprojektet Modellskolan bygger på en pedagogisk idé: om lärare integrerar vetenskaplig kompetens i sin didaktiska skicklighet ökar kvaliteten i elevens lärande. Grunden för de mycket goda resultaten av detta projekt på avancerad nivå är det kollektiva och ­kollegiala lärandet på arbetsplatsen. Boken ger en ingående beskrivning av det systematiska arbetet inom projektet, t.ex. grupphandledning, den dialogiska reflektionsmodellen och skuggning som ett sätt att synliggöra det osynliga. Den beskriver 3O-modellen för kompetensutvecklingen liksom dess tillämpning och förut­sättningar. Utöver detta tillhandahåller boken en kritisk analys och diskussion av modellens potential att förbättra elevers lärande. Modellskolan – en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare vänder sig till lärare och rektorer verksamma i barn- och ungdomsskola, skolpolitiker och till studerande vid lärarutbildningarna.