Bläddra

Modern sociologisk teori

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Köp här

Modern sociologisk teori

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Köp här

I denna bok ges en heltäckande, uppdaterad och relativt djuplodande framställning av modern sociologisk teori. Framställningen baseras på en övergripande ramberättelse som tar utgångspunkt i det som många uppfattar som det mest centrala av alla samhällsteoretiska problem, nämligen aktör-/struktur-problematiken. Bokens utgångspunkt gör det möjligt att rekonstruera modern sociologisk teori som en pågående debatt, där utvecklingen av nya positioner kan ses som en reaktion mot och kritik av gamla positioner. Genom boken får läsaren en introduktion i aktörsorienterade såväl som strukturorienterade teorier samt försök till synteser.

Efter en inledning om vad sociologisk teori är, presenterar författaren funktionalismen, mikrointeraktionismen samt teorin om rationella val. Därefter introduceras Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Jürgen Harbermas, Dorothy E. Smith och Niklas Luhmann. Här finns också två kapitel om postmoderna utmaningar: ett kapitel om Michel Foucaults försök till nyläsning av moderniteten, och ett kapitel om postmoderna samtidsdiagnoser.

Boken vänder sig i första hand till studenter i sociologi på grundläggande nivå.