Bläddra

av: Lucas Gottzén (red.), Ulrik Lögdlund (red.)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Sociologi är studiet av samhället och människan i samhället. Med sociologins hjälp kan vi förstå hur människor ser på sig själva, hur de relaterar till varandra, hur de organiserar sig och hur samhället förändras. Vi kan också lära oss hur sociala problem skapas och hur ojämlikhet och förtryck reproduceras. Att studera…
Köp här

Isbn: 9789140678638

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Björn Blom, Stefan Morén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt slag som presenterar teori utvecklad specifikt ur och för det sociala arbetets praktik. En av grundfrågorna är: Hur kan man förklara hur resultat i socialt arbete…
Köp här

Isbn: 9789144091655

Utgivningsår: 20150930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Anthony Giddens

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
I “Modernitet och självidentitet” diskuterar Anthony Giddens, en av samtidens främsta samhällsteoretiker, förhållandet mellan moderniteten och det individuella jaget. Senmoderniteten är en post-traditionell ordning som enligt Giddens kännetecknas av utvecklad institutionell reflexivitet. Den pågående…
Köp här

Isbn: 9789171731265

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: George Ritzer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning. Författaren George Ritzer är en av sociologins främsta auktoriteter. På ett pedagogiskt sätt integrerar han de viktigaste sociologiska teorierna med biografier av teoretikerna och…
Köp här

Isbn: 9789147090280

Utgivningsår: 20090828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Risto Alapuro, Perry Anderson, Robin Blackburn, Chang Kyung-sup, Gabriella Elgenius, Anita Göransson, Eric Hobsbawm, Sven Hort, Per H. Jensen, Habibul Haque Khondker, Lisa Kings, Zhanna Kravchenko, Aliaksei Lastouski, Åsa Cristina Laurell, Lena Lavinas, Gunnar Olofsson, Bo Rothstein, Anders Stephanson

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Soon, Cities of Power: The Urban, the National, the Popular, and the Global by Göran Therborn will be on the market. In between Science, Class and Society (1976) and The Killing Fields of Inequality (2013, Swedish translation: Ojämlikhet dödar, 2016) Göran has consistently challenged received wisdom in politics and the…
Köp här

Isbn: 9789179242817

Utgivningsår: 20161007

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lambros Roumbanis

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
I boken Kierkegaard och sociologins blinda fläck framförs en tankeväckande och kritisk undersökning av de existentiella och ontologiska förhållandena mellan den enskilda människan, kulturen och samhället. Både klassisk och modern sociologisk teori, samt samhällsteori i en vidare mening, ställs inför den djuplodande…
Köp här

Isbn: 9789186071424

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188785114

Utgivningsår: 20201014

Utgivare: Argos/Palmkrons Förlag

Mediatyp: BC

av: Lucas Gottzén (red.), Ulrik Lögdlund (red.)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Sociologi är studiet av samhället och människan i samhället. Med sociologins hjälp kan vi förstå hur människor ser på sig själva, hur de relaterar till varandra, hur de organiserar sig och hur samhället förändras. Vi kan också lära oss hur sociala problem skapas och hur ojämlikhet och förtryck reproduceras. Att studera…
Köp här

Isbn: 9789151107325

Utgivningsår: 20211124

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144017457

Utgivningsår: 20011029

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jeffrey C. Alexander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Jeffrey C. Alexander förespråkar en kulturell sociologi. Utgångspunkten är att samhälleliga institutioner och sociala handlingar alltid är inbäddade i meningssammanhang. Mening är alltid där. Den finns där som en symbolisk struktur i vår yttre miljö som vi inte alltid är medvetna om. Att synliggöra de ofta omedvetna…
Köp här

Isbn: 9789171733368

Utgivningsår: 20110329

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Britta Högberg

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Det talas ofta om vårt samhälles behov av kunskap, kvalitet och kompetens på olika områden. Men perspektivet på vad detta innebär är ibland väldigt snävt och därtill ofta frikopplat från reflektion över kunskapens samhälleliga och institutionella förutsättningar. En av kunskapspolitikens grundfrågor är ju vilken…
Köp här

Isbn: 9789171734761

Utgivningsår: 20160415

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Gunnar C. Aakvaag

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
I denna bok ges en heltäckande, uppdaterad och relativt djuplodande framställning av modern sociologisk teori. Framställningen baseras på en övergripande ramberättelse som tar utgångspunkt i det som många uppfattar som det mest centrala av alla samhällsteoretiska problem, nämligen aktör-/struktur-problematiken. Bokens…
Köp här

Isbn: 9789144068657

Utgivningsår: 20110518

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172672314

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB