Bläddra

Moderna kommuner

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Moderna kommuner

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna femte upplaga av Moderna kommuner är grundligt reviderad och uppdaterad. Boken beskriver dels hur kommuner är inplacerade i det svenska statsskicket, dels hur de styrs formellt. Den behandlar även de kommunala verksamheterna, och hur idéer och praktik formar den kommunala demokratin och politiken

Läs mer
Boken vänder sig till studenter som läser om kommunal demokrati vid högskolor och universitet, eller på professionsutbildningar inom utbildning och välfärd.

Den riktar sig också till verksamma i kommunal politik och förvaltning, som förhoppningsvis kan känna igen sig och få inspiration till samtal om den egna kommunens historia, nutid och framtid.

Om författarna
Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsobjekt är kommuner och regioner samt relationen mellan stat och kommun.
Mikael Granberg är professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet. Huvudfokus för hans forskning är politisk styrning och organisering samt politiska processer i vid mening.