Bläddra

Momskartan – Skattskyldighet, avdragsrätt, redovisning, omsättningsland, m.m.

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Momskartan – Skattskyldighet, avdragsrätt, redovisning, omsättningsland, m.m.

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Momskartan är ett oerhört praktiskt arbetsredskap för den som behöver identifiera mervärdesskatterättsliga problem. Genom sitt utförande som s.k. altarskåp ger den en överlägsen överblick och underlättar arbetet med momsfrågor.

Momskartan har tagits fram av Björn Forssén, och den innehåller en del allmänna användartips på sidan I. På den för Momskartan centrala sidan II hittar Du också de centrala begreppen i mervärdesskattelagen, näringsidkare och skattskyldig, hur de förhåller sig till de EU-rättsliga motsvarande begreppen beskattningsbar person och betalningsskyldig samt till avdrags- eller återbetalningsrätten, faktureringsskyldigheten och momsregistreringen. På sidan II finns ett schema som visar hur de materiella rättigheterna och skyldigheterna i momssystemet hänger ihop. Du kan vika ut sidorna V och VI vid sidan av sidan II, och Du får en god överblick på vilka omsättningar av varor eller tjänster som är skattepliktiga eller undantagna från skatteplikt samt vilka av undantagen som är kvalificerade och kan ge rätt att lyfta moms i likhet med de skattepliktiga omsättningarna. På sidan VI finner Du också vilka omsättningar av varor eller tjänster som undantas från skatteplikt och vilka måste anges i fakturan till kund med lagrum i mervärdesskattelagen, bestämmelse i mervärdesskattedirektivet eller annan uppgift. Vänd på bladet och sidan VII kan vikas upp vid sidan av sidan II, varvid Du får samma momsperspektiv på de internationella affärerna.

Beträffande de formella reglerna återfinns redovisningsreglerna och reglerna om faktureringsskyldigheten på sidorna III och IV. På sidan VIII hittar Du vissa frågor om moms, t.ex. om bygg och personbilar. De regler som återges i Momskartan är de som gällde per den 1 januari 2011.

Björn Forssén är advokat och arbetar med bl.a. skatterättsliga frågor.