Bläddra

Monetärdemokrati : växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
Köp här

Monetärdemokrati : växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori
Köp här
Sverige har haft formell demokrati sedan 1921. Men även om alla numera får rösta har folket ändå ingen absolut makt över sitt öde. Kapitalistiska samhällen mår bara bra fram till nästa finanskris då det blir uppenbart att det spelar mindre eller ingen roll alls vem man röstar på. Det är systemet som är problemet vilket visar att demokratiseringen ännu inte är färdig. Under det århundrade som gått sedan Sverige formellt sett blev en demokrati har världen expanderat till ett globalt samhälle styrt av kapitalmakten vars djupaste princip ännu i mycket stor grad är okänd för den breda allmänheten, den inbyggda penningbristen, som gradvis och smygande förflyttar allt ägande och alla resurser till ett fåtal privata händer och lämnar övriga försatta i skuld. Frågan om hur pengar uppstår i samhället och hur bristen skapas har inte varit uppe på den politiska dagordningen trots att detta är den fråga som påverkar folks liv allra mest. Om folket verkligen vill ha makten över sitt liv måste det ta makten över pengarna och i denna process är vi idag på samma embryoliknande stadium som rösträttsfrågan var i sina första späda yttringar för ca tvåhundra år sedan. Små droppar kommer att bildas här och var som med tiden förenar sig för att till sist bli ett stort hav som inget kan stoppa. Denna bok är en direkt fortsättning på första boken Monetärdemokrati – En ny human världsordning och fördjupar de tekniska lösningarna på penningproblemet i gränsytorna mellan monetärdemokratin och kapitalismen i växelverkan samt visar på en väg till slutmålet, det humana penninglösa samhället. Detta är en bok om de djupa mänskliga krafter som är i rörelse för skapandet av en bättre värld.