Bläddra

Möten i vardagen : om samtal, kunskap och omsorgsarbete i någon annans hem

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Möten i vardagen : om samtal, kunskap och omsorgsarbete i någon annans hem

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Utgångspunkten är en pedagogisk grundsyn att det inte bara är möjligt utan viktigt att i samtal och reflektion tydliggöra den kunskap och de erfarenheter som finns inom olika personalgrupper. Författarna har under många år arbetat med att utveckla och sprida kunskap inom vård och olika omsorgsyrken. Örjan Henriksson har lång erfarenhet av arbete med grupper som har andra människors hem och vardag som sin arbetsplats. Kristian Wall har främst arbetat med familj, barn och ungdom och har mångårig erfarenhet av handledning av personalgrupper. Per Olof Larsson har arbetat med personer med intellektuella funktionshinder främst inom dagverksamhet.Han undervisar, bland annat om samtal, på socionom- programmet vid Göteborgs universitet .