Bläddra

Motiverande samtal med grupper

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi

Motiverande samtal med grupper

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Köp här
Äntligen en bok om att använda Motiverande samtal, MI, med grupper! I Motiverande samtal med grupper finns konkreta beskrivningar, praktiska tips och många exempel kring hur du som gruppledare kan använda MI i arbete med grupper. I denna bok lyfts MI-metodens kärna fram, det vill säga interaktionen mellan gruppledaren och gruppdeltagarna i syfte att framkalla och förstärka prat om förändring. Grundläggande begrepp inom MI – såsom förhållningssätt, kommunikationsfärdigheter, motstånd, förändringsberedskap och de fyra processerna – diskuteras utifrån hur du som gruppledare kan förhålla dig till dessa. Hur kan du i grupp framkalla förändringsprat och öka motivationen till förändring hos gruppdeltagarna? I boken finns även en manual med ett utvalt förslag på en motivationsgrupp för 8 tillfällen. Boken riktar sig till alla som arbetar med eller vill lära sig att arbeta med MI i grupper, oavsett inriktning eller problemområde. Till boken Motiverande samtal med grupper hör en digital bilaga med en omfattande manual på 20 sessioner samt material och arbetsblad du som gruppledare kan använda dig av i ditt praktiska arbete.