Bläddra

av: Gunnar Forsberg, Johan Wallmark

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Alla människor lever i ett nätverk av relationer. Utan dessa kan vi inte överleva. När någon är i fara eller i kris och andra oroas, mobiliseras dennes nätverk, det sätts i rörelse. Utgången av krisen kan hänga på kvaliteten av samarbetet i nätverket. I den tredje, grundligt omarbetade upplagan av Nätverksboken – om…
Köp här

Isbn: 9789147133567

Utgivningsår: 20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christer Sandahl, Hjördis Nilsson Ahlin, Caatharina Asklin-Westerdahl, Mats Björling, Anna Malmquist Saracino, Lena Wennlund, Ulf Åkerström, Ann Örhammar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Den här boken ger en teoretisk grund och praktisk vägledning i att leda och utveckla gruppbehandling där utbytet mellan deltagarna står i centrum. Författarna förklarar hur grupprocesser och gruppdynamik kan användas för att främja förändring. De går igenom vad som är verksamt i gruppbehandling och vad man behöver…
Köp här

Isbn: 9789127136151

Utgivningsår: 20141112

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Den här handboken handlar om ”Motiverande samtal – Att prata om miljöpåverkan utan att anklaga eller skuldbelägga”. Vad är det du gör för fel när du vill övertyga någon annan att ändra på de livsval som påverkar miljön negativt? Vad kan du göra annorlunda? Liria Ortiz ger svar på dessa frågor. Hon går igenom hur du…
Köp här

Isbn: 9789177393016

Utgivningsår: 20190826

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av: Liria Ortiz, Katarina Ödman Fäldt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Äntligen en bok om att använda Motiverande samtal, MI, med grupper!I Motiverande samtal med grupper finns konkreta beskrivningar, praktiska tips och många exempel kring hur du som gruppledare kan använda MI i arbete med grupper. I denna bok lyfts MI-metodens kärna fram, det vill säga interaktionen mellan gruppledaren…
Köp här

Isbn: 9789144110998

Utgivningsår: 20181116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: My Frankl, Erika Jonsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Affektfobiterapi (APT) handlar om att minska individens rädsla för känslor eftersom sådana rädslor tros vara en central orsak till många psykiska problem. Affektfobiterapi är en psykodynamisk upplevelsebaserad terapiform som är integrativ i såväl sin teori som sin metod. Boken består av två delar. I den första delen…
Köp här

Isbn: 9789144151359

Utgivningsår: 20220428

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Forsberg, Johan Wallmark

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gruppterapi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Alla människor lever i ett nätverk av relationer. Utan dessa kan vi inte överleva. När någon är i fara eller i kris och andra oroas, mobiliseras dennes nätverk, det sätts i rörelse. Utgången av krisen kan hänga på kvaliteten av samarbetet i nätverket. I den tredje, grundligt omarbetade upplagan av Nätverksboken – om…
Köp här

Isbn: 9789147051571

Utgivningsår: 20030120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC