Bläddra

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma : vuxna, ungdomar och barn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Fetma och behandling Medicin och omvårdnad
Utgått

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma : vuxna, ungdomar och barn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Fetma och behandling Medicin och omvårdnad
Utgått

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma visar hur motiverande samtal (Motivational Interviewing - MI) kan användas i samtal om hälsosamma levnadsvanor samt övervikt och fetma hos vuxna, barn och ungdomar. Boken visar även hur MI kan kombineras med kognitivt beteendeinriktad terapi (KBT) för att behandla patienter som är motiverade att förändra sin livsstil.

Ur innehållet
Boken innehåller lättlästa och praktiska exempel från två av nyckelområdena i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Genom dialoger som baseras på autentiska patientfall får läsaren en direkt inblick i hur MI-samtal och överviktsbehandling kan gå till. I boken finns också många bra och praktiska hjälpmedel för rådgivaren samlade.

Vem vänder sig boken till?
Boken vänder sig till praktiker inom hälso- och sjukvård, mödra- och barnhälsovård, elevhälsan, ungdomsmottagningar, företagshälsovård och friskvård samt till studerande på vårdutbildningar.

Om författarna
Barbro Holm Ivarsson (Red.), konsult, är psykolog och jurist, och har arbetat i över 15 år som författare och utbildare i MI på olika arenor.

Liselotte Kuehn Krylborn, Centrum för Allmänmedicin, Stockholm, är distriktssköterska med grundutbildning i KBT, och utbildar i MI och KBT-inriktad överviktsbehandling.

Sofia Trygg Lycke, Rikscentrum Barnobesitas vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, är specialistutbildad sjuksköterska inom barn och ungdom, har en grundläggande psykoterapiutbildning och utbildar i MI.

Författarna är medlemmar i Motivational Interviewing Network of Trainers MINT.