Bläddra

Motorlära

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Motorlära

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läs mer
Ett basläromedel för faktainhämtning inom fordonsprogrammet. Motorlära ingår i serien FORDONSTEKNIK.
Läromedlet är uppdelat i ett orienterande avsnitt, ett avsnitt om motortekniska begrepp och ett beskrivande avsnitt. Tyngdpunkten är lagd på det beskrivande avsnittet om motorkonstruktioner, hjälpsystem och komponenter.
Arbetsuppgifterna i slutet av faktaboken kan även erhållas i ett separat häfte.