Bläddra

Motorstyrning Arbetsbok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Motorstyrning Arbetsbok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Motorstyrning omfattar motorers installation i olika styrsystem och täcker därmed gymnasiekursen "Elinstallationer - motorstyrning". Men behovet av kunskap om motorer ökar allt mer och läromedlet är också skrivet för att passa till utbildningsmål om elmotorer i andra utbildningsprogram och vid personalutbildning.

Läs mer
Faktaboken behandlar motortekniken i ord och bild. Genomgående finns i de olika kapitlen en svensk-engelsk hörna med vanliga engelska glosor, instuderingsfrågor för bearbetning av innehållet samt text- och bildrelaterad sammanfattning.
Faktaboken kompletteras med Övningshäfte, Arbetsbok samt Laborationer men kan även användas fristående.
Utvecklingen av läromedlet i motorstyrning har präglats av behovet av traditionella kunskaper inom motorområdet samt en anpassning till en omfattande teknikutveckling. Med ny teknik har verkningsgraden för motorerna förbättrats och många äldre motorer ersätts nu med nya, mer energisnåla motorer. Kraftelektroniken har också fått all större betydelse för motordriften. Det märks genom att användningen av frekvensomformare har ökat, likströmsmotorer har blivit borstlösa och med hjälp av elektroniken styrs även magnetiseringen i växelströmsmotorer. Samtidigt har en ny typ av motorer utvecklats till s.k. "smarta motorer" där styr- och reglersystem med sensorer och drivelektronik är integrerade i motorns kapsling.