Bläddra

Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning. SOU 2014:66 : Delbetänkande från Miljömyndighetsutredningen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning. SOU 2014:66 : Delbetänkande från Miljömyndighetsutredningen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I delbetänkandet redovisas kartläggningsdelen av uppdraget som innebär att i fråga om myndigheterna under Miljödepartementet

  • kartläggning av rådande myndighets- och verksamhetsstruktur, ansvarsfördelning och funktioner,
  • beskrivning av de strukturella förändringarna av den statliga miljöförvaltningen under senare decennier och
  • kartläggning av myndigheternas effektivitet och ändamålsenlighet utifrån angivna resultatmål.

Kartläggningen fokuserar på myndigheternas och organisationernas uppdrag och regeringens styrning av dem.