Bläddra

Nå målen! – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Nå målen! – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Nå målen! – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar presenterar en effektiv struktur för hållbar resultatförbättring och bättre måluppfyllelse. Det handlar om att via väl förankrade värderingar och ändamålsenliga mål skapa ett effektivt arbetssätt för visuell och frekvent verksamhetsuppföljning samt att etablera ett medarbetardrivet förbättringsarbete som fokuserar på rätt saker. Boken ger dessutom en hel del råd kring hur ett pulsmöte respektive förbättringsmöte bör ledas för att ge rätt effekt. För att förstärka läsarens inspiration och förståelse ägnas ca 120 sidor av boken till att beskriva verkliga exempel på praktisk tillämpning av strukturen. Exemplen är hämtade från administration, säljverksamhet, kommunal förvaltning, projektverksamhet, sjukvård, stödfunktion och tillverkning. Boken är en lärobok snarare än en ren inspirationsbok. Syftet är att skapa förståelse för vilket grundarbete som krävs för att nå framgång med pulsmöte och ständiga förbättringar. Värderingarnas och målens roll i puls- respektive förbättringsstrukturen är att kanalisera arbetet i rätt riktning så att de mål som verksamheten prioriterar kan uppnås. Utdrag ur boken Boken omfattar totalt 319 sidor och om vill du läsa ett utdrag ur boken hittar du ett Smakprov här. Det ger en kort inblick i hur strukturen för hållbar resultatförbättring och bättre måluppfyllelse förmedlas i Nå målen! – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar. Boken vänder sig till såväl ledare som medarbetare i alla typer av verksamheter och inom alla branscher. Den ger handfast kunskap om hur en verksamhet kan etablera en ny, eller förbättra en befintlig, struktur för pulsmöte och ständiga förbättringar.