Bläddra

När krisen drabbar förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

När krisen drabbar förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Hur påverkas barn av svåra händelser och starka påfrestningar? När krisen drabbar förskolan är tänkt att fungera som en enkel handbok för förskolechefer och pedagoger. Bokens sju kapitel avser att tillsammans ge en överblick över vad vi behöver ta i beaktande när kriser drabbar eller berör förskolan. Det kan handla om att ett barn är med om något svårt hemma och behöver ett särskilt medvetet omhändertagande i förskolan under en viss tid. Det kan också handla om att en olycka sker mitt under pågående verksamhet, till exempel att ett barn fastnar i en klätterställning, en brand uppstår, ett barn kidnappas eller att en medarbetare dör eller blir svårt sjuk. När något allvarligt inträffar kan vi inte kontrollera det, men med en god beredskap skapar vi så bra förutsättningar som möjligt för att hantera det som sker på bästa sätt och kan minimera omfattningen av krisens negativa konsekvenser. Boken vänder sig till förskolans personal – pedagoger, specialpedagoger, förskolechefer och andra professioner – liksom till studenter på förskollärarutbildningen.