Bläddra

När leken inte fungerar

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

När leken inte fungerar

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Så får ni leken att fungera i förskolan – stöd och inspiration för förskolepedagoger.

I förskolan är det pedagogernas ansvar att få leken att fungera. För att lyckas med detta viktiga uppdrag fordras kunskap om lek och samspelsutveckling och att kunna omsätta denna kunskap i sitt sätt att vara och sina handlingar. Som stöd och inspiration finns den här boken, När leken inte fungerar av Margareta Öhman.

Vi tar ofta för givet att barn leker så fort de har möjlighet. Samtidigt finns det barngrupper där den sociala leken inte tycks fungera. Lek och samspel med andra är stundtals svårt för alla barn, och i varje förskolegrupp finns det barn som mer varaktigt har utmaningar med leken. 

Den här boken handlar om just svårigheter i lek och lekens svårigheter i förskolan. Margareta Öhman tar avstamp i det generella – vad lek är och varför det är så viktigt – och går mot det specifika – vilka svårigheter gemensam lek kan innebära samt hur pedagoger kan skapa goda förutsättningar och stötta i de situationer och sammanhang där leken uteblir, avbryts, kraschar eller går i stå.

Teori varvas med praktik och exempel från en fiktiv förskola. Dessa exempel skildrar hur pedagoger kan vara förebilder, främja socialt samspel med och mellan barnen, identifiera enskilda barns och gruppers behov, uppmärksamma och svara på barns signaler och initiativ och väcka slumrande lekstyrka.

Margareta Öhman är leg. psykolog och familjeterapeut med många års erfarenhet av konsultation, handledning, föreläsning och fortbildning. Hon är författare till ett flertal böcker om lek och språk, bland andra Värna barns lekstyrka och Låt leken främja språket (Gothia Kompetens), och är aktuell med processutbildningen Lekcertifiering.

Ur bokens förord av Anna Hellberg Björklund

”Margareta Öhman är Sveriges mest lekkunniga person. Att lyckas väva ihop en så djup teoretisk och forskningsbaserad kunskap med de decennier av verksamhetsnära, beprövad erfarenhet hon besitter kan bara liknas vid att skapa ett vackert och tankeväckande konstverk.”