Bläddra

När nyfikenhet, driv och kreativitet möts : bibliotekariens roll som producent och utvecklare

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

När nyfikenhet, driv och kreativitet möts : bibliotekariens roll som producent och utvecklare

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här