Bläddra

När sjukvården blev en marknad : effekter och alternativ

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

När sjukvården blev en marknad : effekter och alternativ

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
I dag har svensk sjukvård blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens organisering och fördelning. Detta skapar en alltmer fragmentiserad och ojämlik vård. En av sjukvårdspolitikens största utmaningar borde vara att bryta marknadiseringen av vården. I denna bok redovisas både effekter av vårdens kommersialisering och konkreta förslag som bidrar till en bättre och jämlikare vård och hälsa. Författaren Göran Dahlgren är för närvarande gästprofessor vid University of Liverpool i England och har bland annat varit chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet. Boken är utgiven med stöd av Arena idé och i samarbete med nätverket Gemensam Välfärd.