Bläddra

När Sverige blev modernt : Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara, funktionalismen och Stockholmsutställningen 1930

Kategorier: Arkitektur Arkitekturhistoria Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria

När Sverige blev modernt : Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara, funktionalismen och Stockholmsutställningen 1930

Kategorier: Arkitektur Arkitekturhistoria Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Köp här

Belönad med Stora Fackbokspriset 2018

När Per I. Gedin planerade "När Sverige blev modernt" var hans avsikt att skriva en biografi över den framstående konsthistorikern Gregor Paulsson (1889–1977). Denne var dock inte bara verksam som konsthistoriker, utan hade tidigt en målsättning, inspirerad av Ellen Key, "att gå i samhällets tjänst". Detta genomförde han med en sådan kraft och målmedvetenhet att han kom att påverka Sveriges samhällsbyggnad för ett halvt sekel framåt.