Bläddra

Näringslivet i globaliseringsdebatten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Näringslivet i globaliseringsdebatten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
SVERIGE ÄR ETT AV VÄRLDENS mest globaliserade länder och svenskarna ett av världens mest globaliseringsvänliga folk. Historien om Sveriges globalisering, från det första regelrätta fri-handelsavtalet som slöts med Storbritannien 1852, har genomgått många förändringar och haft skiftande fokus i samhällsdebatten. Sverige har reformerats efter EU-medlemskapet 1995 och den internationella ekonomiska konkurrensen ställer fortsatta reform-krav, vilket kommer att påverka morgondagens globaliseringsdebatt. Inom näringslivet har det funnits och fortsätter att finnas olika intressen i centrala frågor som väckts under globaliseringsdebattens olika skeenden. Näringslivets organisationer har dock effektivt kunnat motverka isolationistiska tendenser. I tider av ekonomisk kris och stort omvandlingsbehov innehåller historien om näringslivet i globaliseringsdebatten flera spännande och konfliktfyllda skeden. Det gäller i synnerhet tiden från 1990-talet då debatten utifrån det kommande förändringstrycket kom att kallas den gyllene tvångströjan. Näringslivets opinionsbildning ställdes inför stora utmaningar och globaliseringsdebatten kan ses som exempel på hur detta långsiktiga opinionsarbete har gett utdelning. Carl Johan von Seth är utbildad nationalekonom vid Uppsala Universitet och Handelshögskolan i Stockholm och vikarierar i dag som ledarskribent på Dagens Nyheter.