Bläddra

Nästa fas i e-hälsoarbetet. SOU 2015:32. : Betänkande från E-hälsokommittén

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Nästa fas i e-hälsoarbetet. SOU 2015:32. : Betänkande från E-hälsokommittén

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Detta betänkande från e-hälsokommittén, innehåller bl. a. följande:
  • - Förslag om en samverkansorganisation för det fortsatta utvecklingsarbetet inom e-hälsoområdet.
  • - Förslag till att en ny nämnd ska inrättas, Samverkansnämnden, med E-hälsomyndigheten som värdmyndighet.
  • - Utredningens bedömning är att behovet av strukturerad information med entydiga termer och begrepp är stort inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
  • - Bedömning om att lagstiftningen som reglerar tillgången på personuppgifter i läkemedelsprocessen behöver utvecklas för att förbättra tillgången till information om patienters läkemedelsbehandling.
  • - Förslag om förändringar i patientdatalagen för att förtydliga att huvudmännen för hälso- och sjukvård har ett ansvar att se till att de vårdgivare som är verksamma med huvudmannens finansiering använder informationssystem som kan användas för ändamålsenligt och säkert utbyte av personuppgifter.