Bläddra

Naturvetenskap och yngre barn : om att forskningsanknyta utbildning för förskollärare och grundlärare

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Naturvetenskap och yngre barn : om att forskningsanknyta utbildning för förskollärare och grundlärare

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Vad innebär egentligen att lärarutbildning vilar på vetenskaplig grund? Handlar det om att läraren ska förmedla forskningsresultat eller att studenter ska utveckla forskarkompetenser genom systematiska undersökningar och examensarbete? Eller rör det sig om att studenter läser forskningsartiklar och teoretisk litteratur? Än mer komplext blir det när det gäller naturvetenskap för förskola och grundskolans tidigare år. Dessa lärarutbildningar vilar på många olika vetenskapliga grunder, såsom naturvetenskapliga forskningsresultat, naturvetenskapens forskningsmetoder, utbildningsvetenskaplig forskning om barns lärande och forskning om barns lärande i naturvetenskap. I den här rapporten kan du läsa resultatet från en forskningscirkel som borrar i precis de här frågorna. Lärare och forskare på institutionen Natur – Miljö – Samhälle på Fakulteten för lärande och samhälle har tillsammans reflekterat och skrivit.