Bläddra

Naturvetenskapliga experiment : för förskolan och de tidiga skolåren

Kategorier: Förskolan Grundskolan Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen

Naturvetenskapliga experiment : för förskolan och de tidiga skolåren

Kategorier: Förskolan Grundskolan Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Boken innehåller 25 experiment anpassade för barn i förskolan och i de tidiga skolåren. Experimenten är lätta att följa och ut­föra med enkel kemi och fysik och går att genomföra med vanlig köksutrustning och ofarliga kemikalier. Experimenten knyts till lämpliga vardagsfenomen. Alla experiment inleds med en koppling till förskolans, förskoleklassens och de tidiga skolårens läroplaner. Relevanta begrepp och förmågor som tränas lyfts och vilka centrala innehåll som behandlas presenteras. I alla experimenten får barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och observera. Vid varje experiment finns förslag på frågor att ställa till barnen för att fokusera på det som experimenten är tänkta att illustrera. Experimenten förklaras på ett enkelt sätt som kan användas i samtalen med barnen. De förklaras även på en mer avancerad nivå för den som är intresserad av att få en djupare förståelse. Experimenten relateras till situationer eller fenomen i vardagen som barn kan känna till eller tycka är roliga att lära sig mer om. Boken vänder sig främst till personal i förskolan och F–3 för att ge inspiration och kunskaper att kunna förklara enkla fysikaliska fenomen och kemiska processer för förskolebarnen och för eleverna i förskoleklass och i de tidiga skolåren.