Bläddra

Navet Fordonsteknik P

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Navet Fordonsteknik P

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Med utgångspunkt från ämnes- och kursmålen har vi valt och konstruerat övningar som oftast baseras på praktiska arbetsmoment inom yrkesområdet. Övningarna är en viktig del av arbetet som ska leda till att eleven når ämnes- och kursmålen i kursen Fordonsteknik introduktion. Varje övning har en teoretisk del och en praktisk del.

Navet Fordonsteknik P innehåller den praktiska delen av övningarna i Navet Fordonsteknik. Häftet innehåller instruktioner samt frågor eleven ska besvara under det praktiska arbetet.

I det digitala läromedlet finns den teoretiska delen av samma övningar, samt faktatexter och självtester. För att nå målen med övningen bör eleven göra både den teoretiska och den praktiska delen av övningen.