Bläddra

Neuropedagogik : om komplicerat lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Neuropedagogik : om komplicerat lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken i ämnet neuropedagogik tar upp själva lärandet och belyser det utifrån olika perspektiv. Allt lärande förutsätter närvaro av både känslor och förnuft i god balans. Boken väver samman aktuella kunskapsrön om hjärnan utifrån neurovetenskapliga och neuropsykologiska perspektiv och omsätter dessa till den pedagogiska vardagen - därav namnet Neuropedagogik.Författarna belyser de tre stora diagnosgrupperna dyslexi, dyskalkyli, dyspraxi i en och samma bok, vilket gör den unik i sitt slag. De tre diagnoserna behandlar problem med barns/elevers förmåga att läsa, räkna och skriva. En djupare kunskap om och förståelse av dessa diagnoser leder till bättre hjälpinsatser i lärares vardagsarbete.Boken har kompletterats med bilagor där olika former av kognitiv träning exemplifieras. Bilagorna finns dessutom i utskriftsvänligt format på www.studentlitteratur.se/neuropedagogik.Boken vänder sig till lärarstudenter och till yrkesverksamma lärare och specialpedagoger. Den kan också med fördel läsas av personal inom barn- och skolhälsovård och andra som intresserar sig för ämnet neuropedagogik.