Bläddra

Neuropedagogik : om komplicerat lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Neuropedagogik : om komplicerat lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken i ämnet neuropedagogik tar upp själva lärandet och belyser det utifrån olika perspektiv. Allt lärande förutsätter närvaro av både känslor och förnuft i god balans. Boken väver samman aktuella kunskapsrön om hjärnan utifrån neurovetenskapliga och neuropsykologiska perspektiv och omsätter dessa till den pedagogiska vardagen - därav namnet Neuropedagogik. Författarna belyser de tre stora diagnosgrupperna dyslexi, dyskalkyli, dyspraxi i en och samma bok, vilket gör den unik i sitt slag. De tre diagnoserna behandlar problem med barns/elevers förmåga att läsa, räkna och skriva. En djupare kunskap om och förståelse av dessa diagnoser leder till bättre hjälpinsatser i lärares vardagsarbete. Boken har kompletterats med bilagor där olika former av kognitiv träning exemplifieras. Boken vänder sig till lärarstudenter och till yrkesverksamma lärare och specialpedagoger. Den kan också med fördel läsas av personal inom barn- och skolhälsovård och andra som intresserar sig för ämnet neuropedagogik.