Bläddra

New What’s Up? 5, Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik

New What’s Up? 5, Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
I lärarhandledningen finns tips på hur man arbetar med texter och olika typer av övningar. För att stötta läraren finns modeller för att skapa förförståelse för texterna och förslag på hur man kan få eleverna att utveckla sin läs- och hörförståelse med hjälp av strategier. Kulturell information om olika företeelser utvecklas under rubriken Bra att veta. I lärarhandledningen finns också kopieringsunderlag med konversationsövningar samt underlag för elevernas självbedömning. Manus till alla hörövningar finns också här.