Bläddra

Nils Bejerot och den svenska narkotikapolitiken

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Statlig politik Statlig styrning
Köp här

Nils Bejerot och den svenska narkotikapolitiken

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Statlig politik Statlig styrning
Köp här

Han har kallats den svenska narkotikapolitikens fader. Under flera decennier spelade han en nyckelroll i den narkotikapolitiska debatten. Läkaren och forskaren Nils Bejerot väckte starka känslor när han levde och han gör det än idag, mer än trettio år efter sin död.

I denna bok gör samhällsforskaren Björn Johnson en inträngande analys av Nils Bejerots idéer om narkotikamissbruk och av hans narkotikapolitiska arv. Bejerot spelade en viktig roll för nolltoleranspolitikens genombrott i Sverige under 1980-talet, men var han verkligen så inflytelserik som många velat göra gällande?

Björn Johnson är statsvetare och professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Han har tjugo års erfarenhet av forskning om narkotikaproblem och narkotikapolitik.